Grafika wektorowa przedstawiająca siedzącego mężczyznę

Najczęściej

zadawane pytania

Ubezpieczenie na życie

Ikona znaku zapytania Co to jest ubezpieczenie terminowe i bezterminowe

Ubezpieczenie terminowe – jest to rodzaj dobrowolnej polisy, skierowanej do wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć najbliższych na wypadek śmierci. Terminowa polisa na życie ma swój określony początek i koniec. Może trwać od 1 miesiąca do kilkudziesięciu lat.lat.

Ubezpieczenie bezterminowe – jest to rodzaj ubezpieczenia dobrowolnego i skierowanego do osób, które chcą zabezpieczyć najbliższych na wypadek śmierci. W tym rodzaju ubezpieczenia świadczenie jest wypłacane z chwilą śmierci ubezpieczonego. Skierowane jest głównie do osób starszych.

 

Ikona znaku zapytania Co to jest otwarta grupa w ubezpieczeniach na życie

Otwarta Grupa – jest to szczególny rodzaj ubezpieczenia grupowego, do którego może przystąpić każdy. Warunki ubezpieczenia są takie same dla wszystkich ubezpieczonych, Każdy, kto korzysta z polisy, samodzielnie opłaca składkę. 

Ikona znaku zapytania Co obejmuje polisa na życie

Polisa na życie zabezpiecza najbliższych ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Uposażeni otrzymają pomoc i określone wsparcie finansowe, po śmierci ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia życiowego może być poszerzony o opcje dodatkowe: ciężkie zachorowanie, pobyt w szpitalu, czy dodatkowa kwota wypłaty np. za śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego.

 

Ubezpieczenie GAP

Ikona znaku zapytania Czy mogę kupić GAP na używany samochód

Tak, ubezpieczeniem GAP można objąć pojazdy nowe i używane do 6 roku eksploatacji. Różnica będzie polegać na sposobie szacowania wartości samochodu. Może to być wycena fakturowa - na podstawie dokumentu zakupu (i takie ubezpieczenie możemy zawrzeć do 120 dni od daty zakupu) albo wycena bazująca na kwocie z polisy AC (w ciągu 30 dni od daty zawarcia ubezpieczenia). Jest też oferta dla pojazdów nie posiadających Auto Casco - Gap MINI+ i tutaj można ubezpieczyć samochód nawet do 10 roku eksploatacji - jego wartość szacuje się wtedy zgodnie z fakturą zakupu pojazdu lub wyceną z systemu kalkulacyjnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

 
Ikona znaku zapytania Czy GAP można kupić tylko u leasingodawcy?

Wbrew powszechnej opinii, GAP można kupić u każdego pośrednika, który ma podpisaną umowę dotycząca dystrybucji tego ubezpieczenia. Może być nim zarówno agent ubezpieczeniowy, pośrednik leasingowy, jak i dealer samochodowy. GAP można kupić także online, przez naszą stronę. I co najważniejsze, samochód nie musi być nowy, możesz go ubezpieczyć nawet do 6 roku eksploatacji.

Ikona znaku zapytania Co to jest GAP fakturowy a GAP casco

GAP Fakturowy – daje największą ochronę ubezpieczeniową i jest najpopularniejszym rodzajem zabezpieczenia przed utratą wartości pojazdu. Pokrywa różnicę pomiędzy kwotą, jaka widnieje na fakturze zakupu a wartością w momencie szkody całkowitej lub kradzieży.

GAP Casco – działa tak samo, jak GAP fakturowy, jedyna różnica polega na ustaleniu wartości początkowej pojazdu. W przypadku GAP Casco ustala się ją za pomocą Sumy Ubezpieczenia z polisy AC, a nie z faktury zakupu. Ten rodzaj ubezpieczenia dotyczy pojazdów, których właściciele posiadają je co najmniej od roku i w rocznicę ubezpieczenia OC/AC chcą dokupić GAP. Nie każda firma ubezpieczeniowa daje możliwość zakupu tego ubezpieczenia.

Ikona znaku zapytania Na jakie pojazdy można wykupić GAP

Ubezpieczenie można wykupić na:

 • pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (kategoria M1 i N1) w tym motocykle;
 • pojazdy o ładowności powyżej 3,5t w tym przyczepa, naczepa, traktor, autobus, wymieniony w katalogu EUROTAX GLASS’S lub INFO-EKSPERT (Informator Rynkowy);
 • każdy pojazd z napędem elektrycznym lub autonomiczny,
 • zintegrowany samochód turystyczny specjalnie w tym celu zbudowany lub wyposażony, zapewniający podróżującym nim pasażerom miejsca do spania i wypoczynku, posiadający odpowiednią homologację (kamper);
 • pojazdy niewymienione w katalogu EUROTAX GLASS’S lub INFO-EKSPERT (Informator Rynkowy)
 • wszystkie pojazdy importowane, a wyprodukowane pierwotnie z przeznaczeniem na rynki krajów spoza Europy. 
Ikona znaku zapytania Czy bez polisy AC mam szansę na wykupienie ubezpieczenia GAP

Tak, jest oferta Gap DIRECT (D2C)

Przy tym ubezpieczeniu suma ubezpieczenia jest określona jako:
a) wartość początkowa pojazdu;
b) lub wartość rynkowa pojazdu na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej;
c) lub inna wartość ustalona pomiędzy ubezpieczającym a CAS, która nie przekracza wartości początkowej pojazdu.

Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 200.000 PLN

Polisa AC jest niezbędna w ubezpieczeniu GAP fakturowym i casco nie ma możliwości wykupienia ubezpieczenia GAP bez polisy auto casco.

 

Ikona znaku zapytania Czy GAP działa za granicą

Tak, ubezpieczeni GAP działa na terenie Europy wraz z wyspami, z wyłączeniem Rosji.

Ikona znaku zapytania Jaka jest maksymalna kwota ubezpieczenia w GAP

DEFEND GAP oferuje szeroki zakres maksymalnych limitów odszkodowania od 10 tyś zł, aż do 150 tyś zł w zależności od wartości ubezpieczanego pojazdu. Wariant Direct posiada 4 limity odszkodowania (10, 20, 30, 40 tyś zł), natomiast wariant MAX i MAX AC posiada 3 limity odszkodowania (50, 100 i 150 tyś zł). Maksymalna kwota odszkodowania z Gap uzależniona jest od wartości pojazdu na dzień szkody całkowitej oraz wartości początkowej pojazdu z dnia zawierania Gap, która jest wskazana na polisie ubezpieczenia GAP.

Ubezpieczenie NNW

Ikona znaku zapytania Co to jest szkolne nnw?

Rozwijając skrót NNW, mówmy o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli ochronie ubezpieczeniowej, która działa wyłącznie w przypadku nagłych zdarzeń. Polisa nie zadziała w razie zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, czy śmierci w wyniku choroby. Jeśli natomiast ulegniemy wypadkowi, który pozostawi na naszym zdrowiu trwały ślad, wtedy odszkodowanie jak najbardziej nam się należy. Jego wysokość będzie zależała od orzeczonego przez lekarza poziomu uszczerbku.

Szkolne NNW to nic innego jak wersja ubezpieczenia nieszczęśliwych wypadków dedykowana dla dzieci, młodzieży i studentów - od żłobka, poprzez studia, kończąc na praktykach zawodowych i studenckich.

Ikona znaku zapytania Dlaczego lepiej ubezpieczyć dziecko samemu niż przez szkołę

Dlatego, że polisy które oferują szkoły nie uwzględniają indywidualnych potrzeb danego ucznia i aby nie były za drogie, przygotowywane są na ogół na niskie sumy ubezpieczenia. Dzięki temu składka wynosi około 30-40 zł / rok, a dziecko ubezpieczone jest na jakieś 12 do 15 tys zł. Wyższe kwoty mogłyby spowodować, że niektórzy rodzice nie byliby w stanie tyle zapłacić (na przykład rodziny wielodzietne). Ta potrzeba uniwersalności powoduje jednak, że dziecko nie jest dobrze i kompleksowo ubezpieczone. 

Obecnie na rynku jest co najmniej kilka dobrych ofert ubezpieczeń NNW dla dzieci oferowanych przez czołowe towarzystwa ubezpieczeniowe, które mają naprawdę ciekawe rozwiązania. Dzięki temu możecie dobrać polisę na własnych warunkach (np z rozszerzeniem o uprawianie sportów), na odpowiednią dla Was sumę ubezpieczenia (nawet 100-150 tys zł) i z uwzględnieniem takich sytuacji jak terroryzm czy zachorowanie na Covid-19.

Ikona znaku zapytania Czym różni się NNW szkolne od zwykłego ubezpieczenia nieszczęśliwych wypadków?

Szkolne NNW zostało stworzone na bazie ogólnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, więc wiele elementów ochrony jest zbieżne z pierwowzorem. W szkolnym NNW ubezpieczyciele dodali natomiast opcje dodatkowe, które mogą być pomocnym wsparciem w sytuacji, gdy to właśnie dziecko ulegnie wypadkowi. Są to między innymi: 

 • pomoc assistance (wizyta lekarza, dowóz leków, pomoc psychologa po wypadku, wyrównanie kosztów za korepetycje);
 • wypłata odszkodowania również za zwichnięcie stawu, nie tylko za złamania;
 • wypłata dodatkowego świadczenia za osierocenie;
 • wypłata odszkodowania w przypadku: poparzenia, odmrożenia, użądlenia, ugryzienia o ciężkim przebiegu;
 • wypłata dodatkowej kwoty w razie pobytu w szpitalu po wypadku lub po zdiagnozowaniu poważnego zachorowania Ubezpieczonego, również w przypadku wstrząśnienia mózgu, czy sepsy; 
 • pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej, rehabilitacji czy zakupu sprzętu ortopedycznego;
Ikona znaku zapytania Czy z polisy NNW mogę pokryć wszystkie koszty leczenia po wypadku

Nie, ubezpieczyciel odpowiada tylko do wysokości sumy ubezpieczenia, jaką masz wskazaną w polisie. Jeśli na przykład koszty rehabilitacji po wypadku wyniosły 6 tys. zł, a w polisie widnieje limit sumy ubezpieczenia w tym zakresie na 4 tys. zł, to maksymalnie taką kwotę otrzymasz i co ważne - oczywiście po przedstawieniu właściwych rachunków.

Ikona znaku zapytania Czy ubezpieczyciel zapłaci za zachorowanie z polisy NNW?

Raczej nie. Z założenia ubezpieczenie NNW odpowiada tylko za sytuacje związane z wypadkami i za takie zdarzenia należy się wypłata odszkodowania. Co prawda wielu ubezpieczycieli oferuje w swoich polisach opcje dodatkowe, jak na przykład jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku poważnego zachorowania, ale nie każda choroba pod taką definicję się podciąga. 

Ikona znaku zapytania Czy mogę samodzielnie ubezpieczyć dziecko do szkoły lub przedszkola

Zdecydowanie tak - wbrew obiegowej opinii, szkolne NNW nie jest obowiązkowe, a tym bardziej nie ma wymogu kupowania takiej polisy u nauczyciela, od rady rodziców, czy z sekretariatu szkoły (różnie szkoły rozwiązują tę kwestię). Zazwyczaj placówki oświaty wymagają dostarczenia kopii polisy lub jej numeru wraz z nazwą ubezpieczyciela w pierwszych dniach szkoły. Jeśli nauczyciel upiera się przy obowiązku zawarcia polisy w szkole, proszę zapytać o podstawę prawną takiego wymogu. Pamiętajcie, że polisy oferowane przez szkoły są na ogół bardzo słabe - mają wąski zakres i niskie sumy ubezpieczenia, oscylujące w granicach 15 - 30 tys zł. 

Ubezpieczenie turystyczne

Ikona znaku zapytania Co to jest ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne to rodzaj ochrony, która ma zapewnić Ci wsparcie i poczucie bezpieczeństwa poza granicami kraju Twojego stałego miejsca zamieszkania. Dzięki rozbudowanej sieci centrów pomocy, 24-godzinnej infolinii - w każdym miejscu na świecie uzyskasz niezbędną pomoc, a po powrocie do kraju zwrot poniesionych kosztów w zakresie wydatków, które obejmuje ochrona ubezpieczeniowa.

Ubezpieczenie turystyczne obejmuje między innymi: leczenie szpitalne i ambulatoryjne, pomoc informacyjną, transport medyczny i transport zwłok. Pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania w górach i na morzu. Wsparcie po wypadku lub zachorowaniu wymagającym leczenia szpitalnego (opieka nad bliskimi, sprowadzenie osoby do towarzyszenia, opieka nad dziećmi itp).

Ponadto w opcji dodatkowej ubezpieczenie może obejmować: wypłatę odszkodowania po wypadku, w którym odnieśliśmy trwały uszczerbek na zdrowiu (NNW), pokrycie kosztów za szkody, które wyrządziliśmy innym (OC), ubezpieczenie bagażu podróżnego, w tym sprzętu sportowego i elektronicznego (BP), a także pokrycie kosztów odwołanej wycieczki, lotu, czy konferencji.

Ubezpieczenie przewiduje również ochronę dla osób przewlekle chorych, starszych, uprawiających sporty amatorsko i ekstremalne, wyjeżdżających do pracy fizycznej czy w delegację.

Ikona znaku zapytania Co to za skróty KL, NNW, OC, BP

Branża ubezpieczeniowa posiada sporo specjalistycznych określeń i skrótów, którymi ludzie z branży posługują się zarówno w rozmowach z klientami, jak i ofertach ubezpieczeniowych, czy zapisach w umowach (OWU). W branży turystycznej w polisach spotykamy się najczęściej z takimi skrótami jak:

KL - czyli koszty leczenia -ubezpieczenie pokrywające koszty poniesione na leczenie szpitalne i ambulatoryjne.

NNW lub NW - następstwa nieszczęśliwych wypadków - wypłata odszkodowania za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu.

OC - odpowiedzialność cywilna - ubezpieczenie pokrywające koszty wszelkich szkód fizycznych lub na mieniu, które ubezpieczony wyrządził osobom trzecim.

BP - bagaż podróżny- ubezpieczenie naszych toreb, plecaków i walizek, odzieży, kosmetyków, ale także sprzętu sportowego,elektronicznego, wózków dziecięcych czy inwalidzkich.

Ikona znaku zapytania Czy polisa z biura podróży wystarczy na wyjazd?

Zdecydowanie nie! Obowiązkiem organizatora wycieczki jest ubezpieczyć osoby wyjeżdżające za granicę w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Niestety nie zostały określone minimalne kwoty, jakie w takim ubezpieczeniu powinny się znajdować. A ponieważ to ubezpieczenie jest kosztem po stronie biura podróży, nikomu specjalnie nie zależy, żeby sumy były wysokie (bo to determinuje cenę polisy). Stąd często na takiej polisie widnieje suma ubezpieczenia w wysokości 10-15 tys. euro, a NNW na 5-10 tys. zł. W dzisiejszych czasach są to kwoty śmiesznie niskie, które w razie poważnego zachorowania czy wypadku praktycznie zawsze się wyczerpią - brakującą kwotę klient będzie musiał pokryć sam z własnej kieszeni. Zawał serca w Egipcie, wypadek na skuterze w Grecji i wynikła z tego operacja ratująca życie, długi pobyt w szpitalu po wylewie - jak myślicie - ile takie przypadki mogą kosztować? Sam transport medyczny do Polski z Egiptu to koszt co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli nie wykupicie dodatkowego ubezpieczenia, te koszty obciążą Was lub Wasza rodzinę.

Dodatkowo pamiętaj, że ubezpieczenia oferowane przez ubezpieczycieli biurom podróży są uniwersalne i nie spełniają specyficznych potrzeb niektórych klientów - nie obejmują swoim zakresem chorób przewlekłych, wypadków podczas uprawiania sportów, mogą być absolutnie niewystarczające dla kobiet w ciąży.

Ikona znaku zapytania Co to jest transport medyczny w ramach polisy turystycznej?

Transport medyczny to specjalistyczny przewóz chorego, który uległ wypadkowi lub zachorował podczas wyjazdu za granicę. Jak tylko lekarze uznają, że pacjent nadaje się do przewiezienia, ubezpieczyciel będzie organizował przewóz poszkodowanego. Transport musi być dostosowany do warunków oraz do tego, by zagwarantować jak największe bezpieczeństwo chorego. Może to być przewóz karetką w asyście lekarza i/lub pielęgniarki, może to być przelot samolotem-ambulansem który posiada specjalistyczny sprzęt do ratowania życia, miejsce na łóżko itd. Cena transportu zależy oczywiście od tego jak daleka jest trasa przewozu, ile osób asystuje choremu, jak specjalistyczny sprzęt musi mu towarzyszyć.

Pamiętajcie, że EKUZ nie pokrywa kosztów transportu, a ten może wynieść od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych na obszarze Europy, w ekstremalnych wypadkach nawet kilkaset tysięcy złotych (transport air-ambulance z Australii do Polski po wypadku, w którym pacjent doznał czterokończynowego porażenia).

Ikona znaku zapytania Co to jest EKUZ?

EKUZ to skrót od: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument, który zaświadcza o naszym prawie do korzystania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia ze świadczeń zdrowotnych w trakcie pobytu za granicą na terenie większości państw Europy (EKUZ obowiązuje w państwach członkowskich UE i EFTA czyli też na terenie Liechtensteinu, Islandii, Norwegii czy Szwajcarii).


Dzięki posiadaniu tej karty leczysz się zgodnie z zasadami państwowego systemu medycznego danego kraju. Krócej mówiąc: mając EKUZ, zostaniemy potraktowani jak osoba ubezpieczona w danym kraju, czyli jeśli do leczenia wymagane są dopłaty (na przykład 20% kosztów za każdy dzień pobytu w szpitalu), Ty również taką opłatę będziesz musiał uiścić. Pamiętaj także, że - EKUZ nie działa na całym świecie, a wyłącznie w wybranych krajach Europy, nie obejmuje leczenia w prywatnych placówkach zdrowia, nie pokrywa transportu medycznego ani zwłok do kraju, a także nie obejmuje swoim zakresem kosztów ratownictwa i poszukiwania w górach czy na morzu. Dlatego rekomendujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.

Ikona znaku zapytania Czy każde ubezpieczenie turystyczne zawiera to samo?

Nie, chociaż praktycznie w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym można ubezpieczyć się na te same ryzyka. Obecnie w większości firm oferty ubezpieczeniowe przypominają elementy puzzli, z których każdy może skonstruować sobie własny, najlepiej pasujący produkt - ktoś potrzebuje tylko pokrycia ewentualnych koszty leczenia, inny jedzie na narty i polisa musi być znacznie bardziej rozbudowana, na przykład o OC, czy NNW.

Firmy oczywiście przygotowują gotowe rozwiązania - pakiety, ale są to oferty uniwersalne, nie spełniające specyficznych potrzeb niektórych klientów. Dlatego nie należy kupować ubezpieczenia bez weryfikacji zakresu. Inne oczekiwania ma rodzina z dziećmi, inne osoba przewlekle chora, jeszcze inne uprawiająca sporty ekstremalne.

ubezpieczenie zdrowotne

Ikona znaku zapytania Co to jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to umowa, którą możesz zawrzeć z ubezpieczycielem w celu uzyskania dodatkowej ochrony zdrowotnej. Jest to opieka rozszerzająca ofertę państwowej służby zdrowia, ale jej nie zastępuje. Polisa nie uprawnia do leczenia w placówkach NFZ. Pozwala za to leczyć się w warunkach bardziej komfortowych - bez czekania tygodniami czy miesiącami na umówiony termin i stania w wielogodzinnych kolejkach w przychodni.

Polisa ma swoją stałą, miesięczną cenę - pakiety bardziej rozbudowane kosztują zazwyczaj 150-250 zł/miesięcznie, a więc jest to koszt 1 wizyty u lekarza specjalisty. Jak łatwo zauważyć, to bardzo korzystny przelicznik, gdy zachorujemy i będziemy wymagali szeregu konsultacji i badań.
Polisa zdrowotna obejmuje zazwyczaj takie świadczenia medyczne jak wizyty u lekarzy specjalistów, wizyty domowe, telekonsultacje, badania laboratoryjne, rehabilitację itp. 

W Polsce polisy zdrowotne sprzedają między innymi: Inter Polska, Signal Iduna, UNIQA, PZU, Compensa, Warta i inne. Ubezpieczyciele korzystają z usług takich sieci przychodni jak Lux Med, czy Medicover, a jeśli w Twojej okolicy nie ma żadnej z tego typu prywatnych placówek, pokrywają zazwyczaj koszt wizyty u wybranego przez Ciebie lekarza.

Ikona znaku zapytania Czy jest ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka?

Jednym z obecnie najciekawszych rozwiązań na polskim rynku ubezpieczeniowym na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy jest oferta z TU UNIQA o nazwie Medycyna bez granic. 

W ramach polisy ubezpieczyciel oferuje 2.000.000 euro na nasze leczenie w placówce medycznej specjalizującej się w danym typie nowotworu. 

Ubezpieczenie zapewnia:

Szybką diagnozę - gdy tylko pojawi się podejrzenie choroby, w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych zostajesz umówiony na wizytę do lekarza specjalisty i na niezbędne badania w celu potwierdzenia lub wykluczenia podejrzenia raka.

Drugą opinię medyczną - Twoje wyniki przesyłane są do najlepszych lekarzy na świecie, którzy je analizują i proponują ścieżkę dalszego leczenia, wraz z zaproponowaniem placówki medycznej z obszaru całego świata.

Transport medyczny, pobyt w szpitalu, zakwaterowanie, również dla osoby towarzyszącej, a także dzienne świadczenie finansowe na czas pobytu za granicą.

Pokrycie kosztu leków nierefundowanych na NFZ do 50.000 euro

Opieka kontrolna po leczeniu za granicą

Medycyna bez granic to oferta, która obejmuje nie tylko zachorowanie na raka, ale także przeszczep szpiku kostnego, przeszczep narządów, wszczepienia by-passów, operację naprawczą zastawki serca lub zabiegi neurochirurgiczne.

Składka miesięczna to 116 zł dla osoby dorosłej do 65 roku życia, 199 zł dla osoby powyżej tego wieku i 56 zł dla dziecka poniżej 18 roku życia.

Drugą ciekawą ofertą jest Kuracja od towarzystwa ubezpieczeniowego Saltus dla osób poniżej 67 roku życia. W tym przypadku, płacąc niezależnie od wieku - zaledwie 25 zł miesięcznie (lub 300 zł rocznie), otrzymujemy:

 • dostęp do lekarzy specjalistów: onkolog, hematolog, chirurg onkolog, ginekolog onkolog i innych,
 • organizację niezbędnych badań diagnostycznych - bez limitów,

a także wsparcie w chorobie, takie jak:

 • pomoc onkopsychologiczna
 • pomoc domowa
 • pomoc pielęgniarki
 • rehabilitacja nowotworowa
 • refundacja zabiegów z dziedziny chirurgii naprawczej 

 

Ikona znaku zapytania Co zazwyczaj zawiera a czego nie ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Oczywiście nie ma jednej gotowej listy usług i dostępnych świadczeń zdrowotnych, ale przeglądając oferty czołowych ubezpieczycieli możemy znaleźć kilka czynników wspólnych. Przede wszystkim zakres zależy od pakietu, na jaki się zdecydujemy - im więcej usług zawiera, tym oczywiście jest droższy.

W pakietach rozszerzonych, które kosztują zazwyczaj od stu kilkudziesięciu do dwustu kilkudziesięciu złotych miesięcznie mamy możliwość skorzystania z:

 • wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • wizyty domowej
 • porad telemedycznych oraz konsultacje online
 • wizyty u co najmniej kilkunastu lekarzy specjalistów, w tym: 
  pediatra, chirurg, dermatolog, kardiolog, okulista, laryngolog, ginekolog, ortopeda i inni.
 • badań laboratoryjnych, czynnościowych, radiologicznych, endoskopowych
 • rehabilitacji
 • szczepienia na grypę
 • usług stomatologicznych typu przegląd, zdjęcie RTG zęba
 • prowadzenie ciąży

Aby przystąpić do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego trzeba wypełnić ankietę medyczną i wykazywać się względnie dobrym zdrowiem. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może odmówić objęcia nas ochroną ubezpieczeniową. Ale jeśli Wasz wniosek zostanie spolisowany pomimo deklarowanych chorób, możecie leczyć się również w ramach schorzeń uprzednio występujących. Oczywiście wszystko zależy od zapisów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, bo to one regulują obowiązującą Was umowę.

Polisa zdrowotna kupiona w towarzystwie ubezpieczeniowym nie ma nic wspólnego z prywatnie wykupowanym ubezpieczeniem z NFZ. Polisa z założenia jest tylko rozszerzeniem oferty państwowej służby zdrowia i nie uprawnia do leczenia w publicznych placówkach medycznych, czy wizyt u lekarzy współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ikona znaku zapytania Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Miesięczny koszt ubezpieczenia zdrowotnego zależy od jego zakresu. 

Podstawowy pakiet kosztuje około 70-80 zł miesięcznie - umożliwia wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czy dostęp do kilku-kilkunastu specjalistów, takich jak chirurg ogólny, dermatolog, kardiolog, okulista, laryngolog, ginekolog, internista czy pediatra. Do tego w pakiecie są zazwyczaj badania laboratoryjne.

Pakiety rozszerzone kosztują zazwyczaj od 150 do 250 zł i więcej. Oczywiście oprócz usług wymienionych w wariancie podstawowym dochodzi znacznie rozszerzona lista lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, a także wizyty domowe, prowadzenie ciąży, rehabilitacja, szczepienia czy stomatologia.

Większość ubezpieczycieli oferuje również rozwiązania dla całych rodzin (koszt około 350 zł miesięcznie) dla par i seniorów.

Ikona znaku zapytania Medycyna bez granic - kiedy ubezpieczyciel odmówi objęcia ochroną ubezpieczeniową?

Gdy ktoś z Twoich krewnych zachorował, niestety bezpowrotnie tracisz szansę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od TU UNIQA o nazwie Medycyna bez granic na wypadek ciężkiego zachorowania typu nowotwór złośliwy, przeszczep szpiku kostnego, przeszczep narządów, wszczepienia by-passów, operację naprawczą zastawki serca lub zabiegi neurochirurgiczne jest ofertą skierowaną dla osób wyłącznie zdrowych, bez historii chorobowej.

Co więcej, jeśli w Twojej rodzinie - wśród rodziców czy rodzeństwa - zdiagnozowano jedną z powyższych chorób, ubezpieczyciel odmówi objęcia Cię ochroną ubezpieczeniową. Dlatego, jeśli rozważasz zakup polisy, nie warto zwlekać z decyzją.