Grafika wektorowa przedstawiająca siedzącego mężczyznę z laptopem

Monda sp.z.o.o

ul. Gen. S. Karpińskiego 8/4,

81-173 Gdynia

tel: +48 501760303

[email protected]

Pracujemy:

pn.-pt. 08:00-18:00

sob. 09:00-15:00

NIP: 9581714087

REGON: 388155124

KRS: 0000883544

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz do nas pytania albo chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących oferty, wyślij do nas zapytanie.

Monda Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Gen. Stanisława Karpińskiego 8/4, 81-173 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000883544, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 9581714087, REGON 388155124, o kapitale zakładowym 6 000 zł wpłaconym w całości.