Krok pierwszy

Do zawarcia polisy przygotuj następujące dokumenty


Ten rodzaj ubezpieczenia możesz zawrzeć do 120 dni od daty zakupu pojazdu - również używanego, nie starszego niż 6 lat.

Dowód rejestracyjny
Kopia dowodu rejestracyjnego
Kopia aktualnej polisy AC
Kopia aktualnej polisy AC
Kopia faktury zakupu pojazdu lub umowy sprzedaży
Kopia faktury zakupu pojazdu lub umowy sprzedaży