UBEZPIECZENIE TELEFONU, TABLETU I SMARTWATCHA

NA MIARĘ XXI WIEKU!Kompleksowe ubezpieczenie telefonu:
  • Ochrona wyświetlacza
  • Przypadkowe uszkodzenie sprzętu, w tym zalanie, upuszczenie
  • Kradzież kieszonkowa i rabunek
  • Ochrona na całym świecie
Baner sprawdzonapolisa.pl

MOCNE STRONY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie dla nowych i starszych telefonów

Ubezpieczenie nowego i używanego sprzętu

Gwarancja door to door

Ubezpieczenie door to door

Naprawa lub wymiana do pełnej wartości urządzenia

Naprawa lub wymiana do pełnej wartości urządzenia

Obejmuje przypadkowe uszkodzenia

Obejmuje przypadkowe uszkodzenia

Prosty wniosek online

Prosty wniosek online

Niski koszt za kompleksową ochronę

Niski koszt za kompleksową ochronę

DLACZEGO WARTO SIĘ UBEZPIECZYĆ W WARCIE?

1.

Pewny ubezpieczyciel z wieloletnim doświadczeniem


tylko ze sprawdzonym partnerem możesz liczyć na dobrą i bezstresową likwidację szkody na swoim telefonie czy smartwatchu.
2.

Zweryfikowana oferta


sprawdziliśmy - brak kruczków i haczyków w umowie ubezpieczenia - przejrzyste warunki z szerokim zakresem ochrony.
3.

Kompleksowa ochrona


ubezpieczenie działa do pełnej wartości sprzętu, z zakresem obejmującym zdarzenia na całym świecie

Przykładowe koszty naprawy wyświetlacza


Ponad 80% osób choć
raz rozbiło wyświetlacz
telefonu.1200 zł
Koszt naprawy
Xiaomi M1 9T
1450 zł
Koszt naprawy
Samsung S21 Ultra
650 zł
Koszt naprawy
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
1700 zł
Koszt naprawy
iPhone 12 Pro Max
800 zł
Koszt naprawy
Samsung S20 FE

Ponad 80% osób choć
raz rozbiło wyświetlacz
telefonu.600 zł
Koszt naprawy
Apple Watch Series 3
750 zł
Koszt naprawy
Apple Watch Series 5
800 zł
Koszt naprawy
Apple Watch Series 6
700 zł
Koszt naprawy
Apple Watch Series SE

Ponad 80% osób choć
raz rozbiło wyświetlacz
telefonu.500 zł
Koszt naprawy
iPad 5 gen
800 zł
Koszt naprawy
iPad Air 2
950 zł
Koszt naprawy
iPad Pro 10.5
Wypełnij formularz i sprawdź ile kosztuje ubezpieczenie Twojego smarta.

Zamów wycenę

Dokumenty do pobrania:

Dokumentacja dotycząca
ubezpieczenia wyświetlacza Screenity
FAQ - Ubezpieczenie smartfona, tabletu i sartwatcha
question iconFAQ 1. Jakie urządzenia mogę ubezpieczyć w ramach oferty?

W ramach polisy Warta Smart Pakiet możesz ubezpieczyć zarówno telefon komórkowy (smartfon), ale także tablet lub smartwatch. Co ważne, nie musi to być sprzęt nowy, prosto z salonu. Ważne, aby nie miał więcej niż 4 lata od daty premiery danego modelu na polskim rynku. Możesz ubezpieczyć sprzęt takich firm jak Samsung, Apple, Xiaomi, Redmi, czy Huawei i wiele innych.

question iconFAQ 2. Jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie telefonu Warta?
Zakres ochrony zależy od pakietu, jaki wybierzesz, a możesz wybrać spośród 3 zróżnicowanych ofert. W wersji podstawowej - Ochrona wyświetlacza – polisa obejmuje wyłącznie przypadkowe uszkodzenie wyświetlacza do wysokości 1000 zł, a udział własny to 99 zł. Zakresem objęte są zdarzenia na całym świecie.
W wyższym pakiecie - Komfort ubezpieczeniem objęte jest nie tylko przypadkowe uszkodzenie telefonu czy tabletu przez Ciebie lub osobętrzecią, ale także zniszczenie sprzętu w wyniku przepięciaczy zalania.
W najwyższym zakresie – Premium - Warta odpowiada dodatkowo za utratę elektroniki w wyniku kradzieży z włamaniem, kradzieży kieszonkowej czy rabunku. W tych wszystkich przypadkach Warta zapewni ochronę i nie będziesz musiał/a martwić się o pieniądze na nowy sprzęt.
W przypadku pakietów Komfort i Premium ochrona obejmuje cały świat, nie ma udziału własnego, a suma ubezpieczenia równa jest wartości nowego sprzętu.
Usługi dodatkowe w ubezpieczeniu:
Wariant Komfort:
Wariant Premium:
question iconFAQ 3. Co to jest przypadkowe uszkodzenie sprzętu w ubezpieczeniu telefonu Warta?

Według definicji z OWU - przypadkowe uszkodzenie to niezależne od woli Użytkownika zdarzenie niemożliwe do zapobieżenia, przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, będące bezpośrednią przyczyną powstania szkody, powodujące konieczność naprawy, wymiany części lub całego sprzętu.
To sytuacje, gdy ktoś Cię potrąci i telefon czy tablet wypadnie Ci z rąk, gdy sprzęt ulegnie zalaniu albo zniszczy się w wyniku przepięcia. Co ważne, Warta deklaruje naprawę również w przypadku, gdy sprzęt zostanie uszkodzony nie tylko przez Ciebie, ale gdy zdarzy się to osobie trzeciej, na przykład komuś z rodziny czy znajomemu.

question iconFAQ 4. Czy możemy ubezpieczyć takżeu żywany sprzęt?

Nie musisz zawierać polisy zaraz po zakupie smartwatcha, telefonu czy tabletu. Urządzenie zgłaszane do ubezpieczenia może być zarówno nowe, jak i używane, ale warunkiem jest to, że dany model na polskim rynku jest w sprzedaży nie dłużejniż 4 lata. Możesz ubezpieczyć także elektronikę kupioną za granicą, jednak pod warunkiem, że dany model można kupić również w Polsce. Jest to bardzo duży plus, ponieważ nie musisz mieć nowego sprzętu, żeby go ubezpieczyć.

question iconFAQ 5. Co jest potrzebne do wyliczenia składki i zawarcia polisy?

Jeśli chcesz ubezpieczyć swój telefon, czy tablet, przed wypełnianiem wniosku sprawdź nie tylko markę i dokładny model, ale takżedatę zakupu. Będzieteż trzeba podać, czy urządzeniez ostało zakupione jako nowe, czy używane.
Oczywiście w celu weryfikacji, czy sprzęt nie był uszkodzony jeszcze przed wykupieniem polisy, będzie trzeba wykonać zdjęcia zgodnie z instrukcjąpodaną w trakcie ścieżki zakupowej. Będzie to dokumentacja fotograficzna potwierdzająca stan sprzętu w momencie przyjęcia go do ubezpieczenia oraz zawierająca numery identyfikujące:
a) smartfon: tył oraz przód telefonu z odblokowanym ekranem oraz wyświetlonym numerem IMEI,
b) tablet, smartwatch: przód urządzenia z odblokowanym ekranem, tył wraz z numerem seryjnym.

question iconFAQ 6. Na jaką sumę można ubezpieczyć sprzęt?

W pakiecie podstawowym „Ochrona wyświetlacza” możemy ubezpieczyć wyświetlacz do wysokości 1000 zł, mamy też obowiązkową dopłatę, czyli tak zwany udział własny, w wysokości 99 zł. W całym okresie ochrony ubezpieczeniowej tylko raz możemy zgłosić szkodę, bo taki jest właśnie limit szkód w ciągu trwania polisy.
W dwóch wyższych pakietach – Komfort i Premium- sumę ubezpieczenia stanowi wartość nowego sprzętu ustalona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie cenników dostępnych na rynku. Brak jest górnej granicy, a suma ta jest wskazana w umowie ubezpieczenia. Co ważne w pakiecie Komfort i Premium nie ma udziału własnego, i nie ma limitu szkód podczas okresu ochrony ubezpieczeniowej.

question iconFAQ 7. Jaki jest Gwarantowany czas naprawy?

Ubezpieczyciel zobowiązujesię do naprawy sprzętu w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia uszkodzonego przedmiotu do punktu naprawczego. Wyjątkiem są wyłączenia, które wymienione są w OWU paragraf 7 punkt 4: WARTA nie odpowiada za dochowanie gwarantowanego czasu naprawy w przypadku, gdy:
1. do rozpoczęcia naprawy koniecznie jest usunięcie blokady sprzętu założonej przez Ubezpieczonego lub Użytkownika, a hasła lub kody odblokowujące sprzęt nie zostały przekazane do punktu naprawczego;
2. nie jest możliwe nawiązanie kontaktu z Ubezpieczonym, a jest on niezbędny do realizacji naprawy lub wymiany;
3. czas oczekiwania na części wydłuża się z przyczyn leżących po stronie dystrybutora lub producenta sprzętu, ze względu na brak dostaw lub produkcji części zamiennych;
4. numer seryjny lub IMEI sprzętu dostarczonego do serwisu nie jest zgodny z numerem seryjnym lub IMEI sprzętu przyjętego do ubezpieczenia, w tym gdy Ubezpieczony nie przekazał do WARTY numeru seryjnego lub IMEI lub nie dostarczył dokumentu potwierdzającego wymianę sprzętu w przypadku określonym w § 10 ust. 8 pkt. 6);
5. przekazana do WARTY w chwili zawierania umowy ubezpieczenia dokumentacja fotograficzna sprzętu jest nieprawidłowa bądź nieczytelna, a dokumentacja ta jest niezbędna do weryfikacji sprzętu przyjętego do ubezpieczenia;
6. doszło do działania siły wyższej niezależnej od WARTY lub punktu naprawczego, nagłej, zewnętrznej, niemożliwej do przewidzenia i zapobieżenia, która uniemożliwia realizację świadczenia pomimo zachowania przez WARTĘ lub punkt naprawczy należytej staranności. Zalicza się w tym m.in.: klęski żywiołowe, zjawiska atmosferyczne, zakłócenia w komunikacji, niepokoje społeczne, stan epidemii.

question iconFAQ 8. Czy można ubezpieczyć telefon na wypadek kradzieży?

W najwyższym pakiecie – Premium – jest możliwość ubezpieczenia sprzętu nie tylko na wypadek przypadkowego uszkodzenia, w tym zalania czy upuszczenia, ale także w razie:
kradzieży kieszonkowej - kradzież dokonana w miejscu publicznym poprzez wykorzystanie nieuwagi użytkownika sprzętu. Skradzione urządzenie może znajdować się zarówno w ubraniu (na przykład w kieszeni), jak w i bagażu, czy torebce.
Kradzieży z włamaniem – to sytuacja, gdy przywłaszczenie sprzętu nastąpiło w miejscu zamieszkania lub z pojazdu. W miejscu włamania muszą być widoczne ślady usunięcia istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi oraz w przypadku, gdy zabezpieczenia zostały otwarte oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego zabezpieczonego pomieszczenia lub w wyniku rabunku, o ile otwarcie to nastąpiło niezwłocznie po zdobyciu kluczy w sposób opisany powyżej.
Rabunku – czyli bezprawnego zaboru sprzętu elektronicznego w ten sposób, że sprawca użył przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec Użytkownika, bądź doprowadził Użytkownika do stanu nieprzytomności, bądź bezbronności.