Medycyna bez granic

Medycyna bez granic

2.000.000 euro na leczenie - nie ma drugiego tak kompleksowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiego zachorowania!

  • nowotworu
  • przeszczepu szpiku kostnego
  • przeszczepu narządów
  • wszczepienia by-passów
  • operacji naprawczej zastawki serca
  • lub zabiegów neurochirurgicznych

O ubezpieczeniu Medycyna Bez Granic

Nie ma drugiego tak kompleksowego ubezpieczenia na polskim rynku, które zapewnia ogromne wsparcie finansowe i organizacyjne w przypadku ciężkiego zachorowania na tak poważne choroby jak nowotwór złośliwy, niewydolność narządów wymagająca przeszczepu, czy choroby neurologiczne.

Pierwsza diagnoza - W razie pierwszych niepokojących objawów organizowane są konsultacje z lekarzami specjalistami – nie musisz czekać na wizytę w NFZ, gdy upływa cenny czas.

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie jedną z chorób objętych ubezpieczeniem, natychmiast organizowane są kolejne konsultacje (druga opinia medyczna) oraz wyszukiwane na całym świecie kliniki specjalizujące się w leczeniu właśnie tego schorzenia. W momencie największego stresu i towarzyszącego poczucia bezradności, ubezpieczyciel zajmuje się wszelkimi formalnościami umożliwiającymi wyjazd, leczenie i opiekę medyczną za granicą - bez zbędnej zwłoki.

Medycyna bez granic firmy UNIQA to ogromna szansa na szybki powrót do zdrowia pod okiem najlepszych lekarzy na świecie. A na całość leczenia zostanie przeznaczone nawet 2.000.000 euro, w tym do 50.000 euro na leki po powrocie do Polski.

Zamów polisę

Kogo ubezpieczamy?

Do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba, która przeszła ankietę medyczną i nie ukończyła 65. roku życia. Ubezpieczenie można kontynuować nawet do 85. roku życia.

Ochroną można objąć również dziecko do 18. roku życia, dzięki czemu w razie poważnego zachorowania zostanie mu zapewniona najlepsza opieka medyczna z zastosowaniem najnowocześniejszych procedur medycznych.

Ważne – do ubezpieczenia przyjmowane są wyłącznie osoby bez historii chorobowej swojej, rodziców i rodzeństwa. Jeśli ktoś z tych bliskich zachoruje, tracisz szansę na ubezpieczenie! Czy warto zwlekać?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Medycyna bez granic - dostęp do lekarzy Dostęp do najlepszych lekarzy specjalistów i klinik z całego świata.
Polisa pokrywa koszty leczenia za granicą do 2 milionów euro Do 2.000.000 euro na leczenie najnowocześniejszymi procedurami medycznymi.
Polisa zapewnia pomoc w chorobie Wsparcie i pomoc na każdym etapie leczenia – od diagnozy do opieki kontrolnej.

Świadczenia i limity

Zakres ubezpieczenia
Wysokość świadczenia
Wysokość sumy ubezpieczenia
Szybka diagnoza
Konsultacje lekarzy specjalistów
9 konsultacji Zgodnie z owu
Druga opinia medyczna
Badania diagnostyczne
Zgodnie z OWU 3000 zł
Opieka medyczna za granicą
Leczenie za granicą RP, podróż lub transport, zakwaterowanie, repatriacja zwłok
Świadczenia pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie za 60 dni na poważny stan chorobowy)
Zakup leków po powrocie do Polski
Zgodnie z OWU
100 euro
50 000 euro
Opieka kontrolna po leczeniu za granicą Zgodnie z OWU
Śmierć ubezpieczonego 100 zł 100 zł
Składka miesięczna dla osób, które nie ukończyły 18 lat 56 zł ZAMÓW
Składka miesięczna dla osób, które ukończyły 18 lat 116 zł ZAMÓW
Składka miesięczna po rocznicy polisy następującej po ukończeniu 65 lat 199 zł ZAMÓW

Szybka diagnoza

Gdy pojawi się podejrzenie ciężkiej choroby, takiej jak rak, niewydolność narządów wewnętrznych, czy choroby neurologicznej, niezwłocznie zostaniesz skierowany na niezbędne badania i konsultacje z lekarzami specjalistami, by jak najszybciej potwierdzić lub wykluczyć obawy. W tym okresie czas jest na wagę złota, a dzięki ubezpieczeniu Medycyna bez granic z firmy UNIQA nie musisz stać w kolejkach i tygodniami czekać na wizytę w NFZ. Nie czekamy na potwierdzenie choroby, aby ruszyć z pomocą.

Grafika w tle przedstawiająca stetoskop

Druga opinia medyczna

Po potwierdzeniu choroby zostanie przygotowana druga opinia medyczna opracowana przez zagranicznego eksperta medycznego. Opinia będzie dotyczyć Twojej diagnozy, będzie też zawierać propozycję leczenia w najlepszej placówce medycznej z obszaru całego świata, specjalizującej się w tym typie choroby. Treść opinii zostanie opracowana w języku polskim.

Co zapewnia ubezpieczenie?

transport medyczny w polisie medycyna bez granic Opłacona podróż, transport medyczny i zakwaterowanie, również dla osoby towarzyszącej.
pobyt w szpitalu w ubezpieczeniu medycyna bez granic Pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i opiekę pooperacyjną. Otrzymasz także wypłatę za każdy dzień pobytu w szpitalu.
Medycyna bez granic zwrot kosztów leków Zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju do wysokości 50.000 euro.

Opieka kontrolna po leczeniu za granicą

Kontrola stanu zdrowia po leczeniu jest równie ważna, jak szybkie działanie zaraz po zdiagnozowaniu ciężkiej choroby. Lekarz prowadzący po każdym leczeniu za granicą da Ci wytyczne, między innymi jak kontrolować stan zdrowia, jakie badania wykonać oraz jakie leki musisz przyjmować. W ramach ubezpieczenia zwrócone zostaną także koszty realizacji tychże zaleceń. Sam decydujesz, czy chcesz kontrolę realizować w Polsce, czy za granicą. Ubezpieczyciel dostosuje się do każdej Twojej decyzji.
Zamów polisę