Ubezpieczenie fotowoltaiki - czy się opłaca? Jakie są koszty?

W ostatnim czasie fotowoltaika stała się niesamowicie popularna, więc z pewnością każdy choć trochę o niej słyszał. Co to właściwie jest i skąd bierze się ta wciąż rosnąca popularność? Czy warto ubezpieczać panele fotowoltaiczne? Jak wygląda ubezpieczenie fotowoltaiki? Gdzie ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną i jakie są koszty? Czy ta inwestycja się opłaca? Na te i inne pytania odpowiem w artykule!

Czym są panele fotowoltaiczne?

Fotowoltaika to w zasadzie dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem promieniowania słonecznego na energię słoneczną. Najczęściej jednak mówimy o niej, jako o instalacjach fotowoltaicznych, montowanych w wielu polskich domach, służących wydobywaniu ekologicznej energii prosto ze słońca. 

Panele fotowoltaiczne przetwarzają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna przyłączona jest do instalacji elektrycznej budynku lub gospodarstwa. Panele fotowoltaiczne pozwalają użytkownikowi zaoszczędzić, obniżając rachunki za zużycie prądu elektrycznego. 

Jaka jest różnica między panelami fotowoltaicznymi a panelami słonecznymi?

To co łączy panele fotowoltaiczne i słoneczne to fakt, że oba urządzenia korzystają z energii słonecznej. Choć wyglądają podobnie, to ich przeznaczenie jest zupełnie inne.

Instalacja fotowoltaiczna przetwarza energię słoneczną na energię elektryczną, którą można później wykorzystać jako źródło zasilania dla urządzeń domowych. W odróżnieniu od paneli słonecznych, panele fotowoltaiczne są najbardziej wydajne zimą. Dlaczego? Ponieważ możliwe jest odsprzedanie nadprodukowanej energii firmom zajmujących się jej dystrybucją!

Z kolei panele słoneczne służą do produkcji energii cieplnej, którą można wykorzystać do ogrzewania wody oraz wspierania instalacji centralnego ogrzewania. Kolektory słoneczne są bardziej wydajne latem. Nie generując energii elektrycznej, nie dają możliwości jej sprzedania i zarobienia. Umożliwiają wyłącznie oszczędzenie dzięki energii cieplnej.

 

Dlaczego fotowoltaika stała się tak bardzo popularna?

W ostatnim czasie fotowoltaika cieszy się ogromną popularnością i szybko rosnącym popytem. Jakie są tego powody? Jest ich naprawdę wiele i każdy z nich po trochę wpłynął na zainteresowanie instalacjami energii odnawialnej. 

Jeszcze kilkanaście lat temu, gdy fotowoltaika była raczkującym projektem, część osób nie wierzyła, że panele słoneczne będą ekonomicznym sposobem na dostarczeniem energii do ich domów. Co prawda, na początku był to produkt, na który mogły sobie pozwolić tylko zamożne osoby, jednak z czasem stał się tańszy, wydajniejszy i dostępny dla wszystkich. Dziś, pomimo tego, że wciąż jest to duża inwestycja, już raczej nikt nie martwi się, że panele fotowoltaiczne ulegną kosztownej awarii, ponieważ producenci oferują wieloletnią gwarancję, a sami klienci dodatkowo ubezpieczają swoje instalacje energii odnawialnej. Dzięki temu zniknęła obawa, że system przestanie działać po kilku latach lub ulegnie zniszczeniu w wyniku niepożądanych warunków pogodowych. 

Świadomość ekologiczna, rosnące ceny prądu, dofinansowania na fotowoltaikę

Do rosnącej popularności przyczynił się wzrost świadomości ekologicznej wśród Polaków. Coraz głośniej mówi się o wpływie zanieczyszczenia środowiska na nasze życie oraz życie planety. Zdajemy sobie sprawę, że każdy, nawet najmniejszy czyn może mieć wpływ na środowisko oraz jakość naszego życia w przyszłości. Po prostu zaczęliśmy odpowiadać na potrzeby Ziemi. 

Dodatkowo rosnące ceny prądu oraz dofinansowania rządowe również stanowiły silny bodziec do przejścia na instalacje fotowoltaiczne. Kto by nie chciał otrzymać zwrotu w wysokości nawet do 5 tys. zł za instalację fotowoltaiki i przy okazji stać się trochę bardziej niezależnym? Taką pomoc oferuje program „Mój Prąd”. Jeśli jesteś zainteresowany, warto się pospieszyć ze złożeniem wniosku na dotację. Formalnie taka możliwość będzie do 21 grudnia 2021 r., jednak w praktyce budżet może wyczerpać się wcześniej. Dodatkowo niestabilne ceny energii elektrycznej powodują, że wszyscy szukają sposobu jak uniezależnić się od ciągłych podwyżek cen prądu, a odpowiedzią jest właśnie fotowoltaika. 

Jakie płyną korzyści z posiadania fotowoltaiki?

Do głównych zalet konsumenci zaliczają oszczędność na rachunkach i ochronę środowiska. O ile wzrastających cen prądu i nowych podatków nikomu nie trzeba tłumaczyć, to warto wspomnieć, że coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że wykorzystanie tradycyjnych zasobów energii, takich jak gaz czy ropa naftowa wpływa na degradację środowiska naturalnego.

Osoby korzystające z odnawialnych źródeł energii przyczyniają się do rozwiązania problemów energetycznych, jednocześnie wspierając ochronę środowiska. Niektórzy również ponad wszystko cenią sobie niezależność energetyczną.

Posiadając instalację fotowoltaiczną wykorzystuje się promieniowanie słoneczne zmieniając je w energię, którą można wykorzystać w dowolny. Trwałość instalacji fotowoltaicznych jest ich ogromną zaletą. Obecnie uznaje się, że dobrej jakości panele fotowoltaiczne są w stanie produkować energię elektryczną przez co najmniej 30 lat! Co więcej, nowopowstające rozwiązania dają nadzieję na wydłużenie tego okresu do 50 lat!

W związku z tym, warto zainwestować więcej na start w wysokiej jakości produkt i prawidłową instalację, aby uniknąć późniejszych kosztów napraw. Profesjonalna firma fotowoltaiczna będzie dysponowała nie tylko najwyższej jakości sprzętem, ale również wiedzą i doświadczeniem, które pozwolą zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów konstrukcyjnych i projektowych. 

 

Czy warto ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

Dobrej jakości panele fotowoltaiczne odznaczają się wysoką trwałością. Wykonane są z wytrzymałych materiałów, dzięki czemu są odporne na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak grad, obfite opady deszczu, śnieg, silny wiatr. Dodatkowo każda instalacja fotowoltaiczna powinna być objęta wieloletnią gwarancją, w ramach której producent jest zobowiązany wymienić sprzęt w przypadku jego uszkodzenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że warunki gwarancji u każdego producenta mogą być różne w zależności od oferty. 

Czy w związku z tym warto ubezpieczyć panele fotowoltaiczne? Odpowiedź jest oczywista - jasne, że tak. Dobra ubezpieczenie fotowoltaiki pokrywa straty nie tylko powstałe na skutek uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej, ale również działanie osób trzecich w przypadku kradzieży, wandalizmu lub dewastacji. Nie jest to najczęstszy problem osób posiadających panele fotowoltaiczne, jednak takie sytuację się zdarzają, a co gorsza, nie można ich przewidzieć i się od tego odpowiednio zabezpieczyć na własna rękę. Tak kosztowną inwestycję warto chronić i ubezpieczyć od sytuacji na które nie mamy wpływu. 

 

Co obejmuje ubezpieczenie instalacji odnawialnych źródeł energii Wiener

Przedmiotem ubezpieczenia są nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również cała instalacja i wyposażenie techniczne, bez którego nie byłoby możliwe zainstalowanie i użytkowanie sprzętu.

Podstawowy zakres ubezpieczenia Wiener obejmuje uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej na skutek:

 • warunków atmosferycznych, między innymi gradu, naporu śniegu,
 • huraganu, lawiny, powodzi, pożaru, uderzenia pioruna, upadku obiektów itp.
 • kradzieży instalacji lub jej elementu, wandalizmu, dewastacji,
 • akcji ratowniczej i usuwania pozostałości po szkodzie,
 • postępu technologicznego (gdy nie jest możliwe odkupienie identycznego zniszczonego elementu instalacji i konieczne jest zainstalowanie nowego lub droższego).

Możliwy jest wybór wariantu ochrony oparty nie tylko na ryzykach nazwanych, ale również na wszystkich ryzykach. Ten rozszerzony wariant obejmuje uszkodzenia na skutek:

 • wszystkich ryzyk i sytuacji poza tymi, które wskazane są jako wyłączenia i ograniczenia ochrony w OWU,
 • kradzieży instalacji lub jej elementu, wandalizmu, dewastacji,
 • akcji ratowniczej i usuwania pozostałości po szkodzie,
 • postępu technologicznego (gdy nie jest możliwe odkupienie identycznego zniszczonego elementu instalacji i konieczne jest zainstalowanie nowego lub droższego),
 • zakupu energii z sieci w sytuacji kiedy Twoja instalacja została uszkodzona w wyniku zdarzenia objętego ochroną.

Oba warianty zostały stworzone, aby klient miał możliwość wyboru i dopasował ubezpieczenie do swoich potrzeb. 

 

Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania za fotowoltaikę?

Każda polisa na rynku posiada pewne ograniczenia, wśród których kluczowe są tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Zazwyczaj takie informacje są zawarte w OWU polisy. W przypadku ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej Wiener wyłączone są następujące szkody:

 • wyrządzone przez Ubezpieczonego umyślnie, w tym także szkody spowodowane usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia lub świadomego spowodowania rozstroju zdrowia;
 • powstałe wskutek posiadania lub używania materiałów wybuchowych, petard, środków pirotechnicznych i innych podobnie działających środków;
 • powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego oraz wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, lokautów oraz sabotażu, aktów terroru;
 • powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni jonizujących, laserowych, maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, azbestu oraz skażenia radioaktywnego, biologicznego, chemicznego lub napromieniowania;
 • będące następstwem zdarzeń zaistniałych przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, a zgłoszonych w trakcie jego trwania;
  w środowisku naturalnym;
 • w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych – również w sytuacji, gdy ubezpieczony nie wykonał obowiązku ubezpieczenia;
 • w mieniu zatrzymanym, skonfiskowanym, zajętym lub zarekwirowanym przez uprawniony podmiot.

Przed wykupieniem ubezpieczenia koniecznie zapoznaj się z wyłączeniami i ograniczeniami. U różnych ubezpieczycieli lista może być inna, a poszczególne punkty inaczej sformułowane.

 

Kto oferuje ubezpieczenie fotowoltaiki?

Wraz z popularnością paneli fotowoltaicznych pojawia się na rynku wiele rozwiązań ze strony ubezpieczycieli. Obecnie wiele firm ubezpieczeniowych oferuje ochronę fotowoltaiki w ramach polisy ubezpieczeniowej. Jednak oferty są nieco zróżnicowane, więc warto zapoznać się ze wszystkimi i wybrać taką, która najbardziej odpowiada potrzebom. Dobierając polisę warto zwrócić przede wszystkim uwagę na zakres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia. cenę oraz wyłączenia które można znaleźć w OWU.

PZU
 • maksymalna moc paneli fotowoltaicznych: 20 kW
 • ubezpieczenie od uszkodzeń/zniszczeń i przerw w działaniu
 • zwrot kosztów do 15% kwoty ubezpieczenia (rozbiórki i demontażu zniszczonych/uszkodzonych elementów)
 • wyłączenia: stłuczenia i pęknięcia paneli
Wiener
 • ubezpieczenie jako samodzielny produkt
 • ochrona przed 18 zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą
 • cena polisy od 40 zł za 12 miesięcy ochrony
Warta
 • zwrot kosztów do 15% kwoty ubezpieczenia
 • warunek konieczny: panele zamontowane na stałe na nieruchomości lub w dowolnym miejscu posesji
Link4
 • instalacje fotowoltaiczne i solarne na trwale zamontowane na posesji rozumiane jako budowle
 • możliwość ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na obszarze domu letniskowego
Uniqa
 • panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu domu lub budynku niemieszkalnym jako stałe elementy
 • na posesji jako obiekt małej architektury (element posesji w ryzykach nazwanych do 50 000 zł, a w AllRisk do 100 000 zł)
Generali
 • warunek konieczny: panele zamontowane na stałe na nieruchomości lub w dowolnym miejscu posesji
 • elementy instalacji na budynku i w jego wnętrzu w ramach ochrony stałych elementów domu
 • ochrona do 30 000 zł
Concordia
 • odszkodowanie wyliczane na podstawie wartości odtworzeniowej
 • ochrona przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą z włamaniem, kradzieżą zwykłą oraz wandalizmem

 

Ile kosztuje ubezpieczenie fotowoltaiki?

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, ile będzie kosztować ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. W każdym przypadku cena będzie inna. Ostateczny koszt zawsze zależy od tego, czym kieruje się dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Na koszt największy wpływ ma przede wszystkim powierzchnia budynku – im jest ona większa, tym droższej polisy możemy się spodziewać. Na cenę wpływa również ilość zamontowanych paneli. 

Ceny ofert ubezpieczycieli są bardzo różne. Za ubezpieczenie fotowoltaiki dla domu, którego powierzchnia to 100 m2, zapłacić trzeba zazwyczaj od 300 do 600 zł - wahania są więc duże. Należy pamiętać, że polisę ubezpieczeniową kupuje się raz na rok.

Jak kupić ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej?

Wszystko możesz załatwić online, bez wychodzenia z domu. Na stronie ubezpieczyciela możesz najpierw wyliczyć swoją składkę podając dane dotyczące instalacji, tj.:

 • liczba paneli,
 • nominalna szczytowa moc paneli w kWp,
 • wartość instalacji,
 • miejsce montażu.

Jeśli wyliczona kwota będzie Ci odpowiadała wystarczy, że podasz swoje dane osobowe i zapłacisz online za ubezpieczenie! Wszystko to załatwisz w zaledwie kilku krokach siedząc wygodnie na kanapie. 

 1. Podaj dane dotyczące instalacji, którą chcesz ubezpieczyć
 2. Uzupełnij swoje dane osobowe
 3. Zapłać za ubezpieczenie online

 

Podsumowanie

Popularność fotowoltaiki wciąż wzrasta, a Polacy chętnie korzystają z odnawialnych źródeł energii. Chcą być niezależni energetycznie, nie przejmować się rosnącymi cenami prądu, oszczędzać oraz wspierać ekologię przez ograniczanie eksploatacji naturalnych zasobów Ziemi. Pamiętaj, że warto odpowiednio zabezpieczyć tą drogą inwestycję przed zdarzeniami losowymi. Sprawdź ubezpieczenie Wiener i ubezpiecz swoją instalacje energii odnawialnej już dziś, aby nie martwić się jutrem. 

 

Oceń artykuł:
Autor artykułu
Magdalena Vogt-Komorowska

Od początku swojej kariery zawodowej związana z branżą internetową, e-commerce i ubezpieczeniami. Od 2008 do 2013 roku wiceprezes pierwszej w Polsce multiagencji sprzedającej ubezpieczenia przez internet – ubezpieczeniaonline.pl Odpowiedzialna zawodowo między innymi za budowanie nowych funkcjonalności i usług z obszaru ubezpieczeń w połączeniu z innowacyjnymi narzędziami informatycznymi tworzonymi na potrzeby rynku internetowego (System LEAD dla agentów, porównywarki ubezpieczeń, kalkulatory online). Stworzyła pierwszą, w pełni autorską porównywarkę ubezpieczeń turystycznych w Polsce.


TAG-i: