Umowy dodatkowe w ubezpieczeniach na życie

Realista, który twardo stąpa po ziemi, zdaje sobie sprawę z faktu, że życie pisze różne scenariusze. Tak naprawdę nigdy nie możemy być pewni jutra. Oczywiście to nie powód, aby od razu popadać w drugą skrajność i tylko czekać aż coś złego się nam przydarzy. 

Statystyki jednak nie kłamią. Każdego dnia tysiące ludzi choruje, ulega wypadkom lub traci życie. Oczywiście zawsze myślimy, że statystyka będzie po naszej stronie, ale mimo wszystko, tak na wszelki wypadek, warto się zabezpieczyć przed skutkami tego rodzaju zdarzeń. Jak się zabezpieczyć? Jakie dodatkowe umowy w ubezpieczeniach na życie mogą w tym pomóc?


Ubezpieczenie na życie - parasol ochronny dla naszych bliskich

Podstawowym ubezpieczeniem, o którym warto pomyśleć, zwłaszcza jeśli mamy na utrzymaniu rodzinę lub zobowiązania finansowe w postaci kredytów, leasingów, jest ubezpieczenie na życie.

Zasada działania takiego ubezpieczenia jest bardzo prosta. My umieramy, a nasza rodzina otrzymuje sumę, na którą byliśmy ubezpieczeni. Jest to kwota, która pozwoli naszym bliskim spłacić zaciągnięte kredyty i inne zobowiązania finansowe, a także zapewni rodzinie utrzymanie przynajmniej przez kilka lat po naszej śmierci.

Rodzi się pytanie, co wtedy gdy będziemy mieli mniej szczęścia i choroba lub poważny wypadek na stałe przykuje nas do łóżka? Czy jesteśmy przygotowani finansowo na taką ewentualność?

Może się też zdarzyć, że poważnie zachorujemy i aby ratować zdrowie i życie będziemy potrzebowali dużej sumy pieniędzy na kosztowną operację za granicą. Co wtedy?

Czasami zdarza się, że ktoś poważnie złamie nogę i zostanie wyłączony z aktywności zawodowej na pół roku. Czy nasze finanse pozwolą nam godnie przetrwać ten trudny okres?

W każdym z opisanych powyżej przypadków z pomocą przychodzą nam umowy dodatkowe, o które możemy rozszerzyć nasze podstawowe ubezpieczenie na życie.

W jakich ubezpieczeniach znajdziemy umowy dodatkowe?

Umowy dodatkowe dotyczą zwykle trzech głównych rodzajów ubezpieczeń:

 • umowa dodatkowa ubezpieczenia na życie,
 • umowa dodatkowa ubezpieczenia zdrowotnego,
 • umowa dodatkowa ubezpieczenia wypadkowego.


Każda z tych grup zawiera kilka opcji.

Komu potrzebne są umowy dodatkowe w ubezpieczeniach na życie? 

Jak już wspomnieliśmy w tym artykule, życie pisze różne scenariusze i potrafi zaskakiwać w najmniej oczekiwanych momentach. Tak naprawdę mamy tylko dwie opcje albo coś złego się stanie, albo nie. Innej opcji nie ma. 

Pierwsza z możliwości to taka, że od podjęcia pracy zawodowej, aż do otrzymania  emerytury nic nam się nie przydarzy. Nie dosięgnie nas żadna poważniejsza choroba, pobyt w szpitalu, operacja, wypadek czy śmierć.

Druga z możliwości jest mniej optymistyczna i zakłada, że w którymś momencie naszego życia przydarzy nam się poważna choroba, wypadek, dłuższa wizyta w szpitalu, a w skrajnym przypadku nawet utrata życia np. wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Która z tych dwóch opcji biorąc pod uwagę statystyki, jest bardziej prawdopodobna? Ile znamy osób w swoim otoczeniu, które są okazami zdrowia i pozostają takimi przez całą aktywność zawodową?

Na szczęście możemy się odpowiednio wcześnie zabezpieczyć przed skutkami finansowymi poważnych chorób bądź następstw nieszczęśliwych wypadków. Przyjrzyjmy się bliżej umowom dodatkowym, w ramach których możemy rozszerzyć nasze ubezpieczenie.

Umowa dodatkowa - ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby

Dzięki tej umowie dodatkowej możemy znacznie podnieść sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci. 

Najczęściej spotykane umowy dodatkowe w ubezpieczeniach:

 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku - towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci dodatkowe pieniądze (najczęściej jest to 100% podstawowej sumy ubezpieczenia), jeśli osoba ubezpieczona straci życie w jakimkolwiek wypadku. Jako wypadek uznaje się zdarzenie nagłe zewnętrzne, na które osoba ubezpieczona nie miała wpływu.
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego - jest to  dodatkowe ubezpieczenie, z którego skorzysta rodzina ubezpieczonego, jeśli ten straci życie, przemieszczając się środkami komunikacyjnymi. (Suma ubezpieczenia to najczęściej 100% sumy ubezpieczenia podstawowego)
 • Śmierć wskutek zawału lub udaru - niektóre Towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie umowę dodatkową, która gwarantuje wypłatę pieniędzy, jeśli ubezpieczony stracił życie wskutek zawału bądź udaru (Suma ubezpieczenia to najczęściej 100% sumy ubezpieczenia podstawowego).

Korzystając z umów dodatkowych, osoba ubezpieczona może teoretycznie nawet potroić sumę ubezpieczenia. Jak to działa?

Załóżmy, że ubezpieczyliśmy się na sumę 100 tys. zł w ubezpieczeniu na życie. Dodatkowo wykupiliśmy umowę dodatkową, jaką jest śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku na kwotę w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

Jeśli stracimy życie, np. spadając z rusztowania, to Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci kwotę 100 tys. zł ubezpieczenia podstawowego + 100 tys. zł ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej, a więc razem będzie to 200 tys. zł.

Podobnie będzie z dwoma pozostałymi umowami dodatkowymi. Może być jednak inna sytuacja. Jedziemy samochodem i w wyniku wypadku komunikacyjnego tracimy życie.

W takim wypadku Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam 100 tys. zł z tytułu umowy głównej + 100 tys. zł z tytułu umowy dodatkowej, jaką jest śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku + 100 tys. zł z tytułu umowy dodatkowej jaką jest śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego. 

Razem będzie do wypłaty 300 tys. zł., a nie 100 tys. zł.

Kiedy warto skorzystać z umowy dodatkowej? 

Umowy dodatkowe to sposób na podwojenie lub potrojenie sumy ubezpieczenia przy stosunkowo niewielkich składkach, ponieważ składki umowy dodatkowej są dużo niższe od składki za ubezpieczenie na życie.

Każdy jednak sam powinien zdecydować, kiedy i jaką umowę dodatkową wybrać. Może się okazać, że suma ubezpieczenia podstawowego w zupełności zabezpiecza finansowo naszą rodzinę i nie ma sensu płacić wyższych składek.

Jeśli natomiast osoba ubezpieczona wykonuje jakiś niebezpieczny zawód, występuje duże ryzyko utraty życia, to warto rozważyć dodatkową opcję ubezpieczenia, jaką jest śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Z kolei handlowiec lub kierowca zawodowy może pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu, jakim jest śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego.

Umowa dodatkowa - ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne również posiadają szereg dodatkowych umów i opcji możliwych do wykupienia. Warianty obejmują poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operację chirurgiczną, a nawet ubezpieczenie wypadkowe, czy trwałe inwalidztwo spowodowane właśnie wypadkiem. Poniżej każda z dodatkowych możliwości:


Poważne zachorowanie - umowa dodatkowa, która gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniędzy w chwili kiedy zostanie u nas zdiagnozowana poważna choroba. Każde Towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własną tabelę z wykazem poszczególnych chorób. Najczęstsze choroby, które są objęte ubezpieczeniem to między innymi:

 • nowotwór złośliwy,
 • udar,
 • choroba Alzheimera,
 • stwardnienie rozsiane,
 • zawał,
 • sepsa,
 • przeszczep narządów,
 • operacja pomostową naczyń wieńcowych,
 • operacja zastawek serca,
 • operacja tętniaka mózgu,
 • paraliż,
 • choroba Parkinsona,
 • schyłkowa niewydolność wątroby,
 • schyłkowa niewydolność płuc,

I wiele innych chorób.

Czy warto ubezpieczać się od poważnych zachorowań? Życie pokazuje, że nawet jeśli dziś jesteśmy okazem zdrowia, wulkanem energii, to jutro może się okazać, że przyjdzie stoczyć nam długą i kosztowną walkę o życie.

Prawda jest taka, że najczęściej pieniądze decydują o tym, czy będziemy żyć. Liczne zbiórki pieniędzy organizowane w sieci pokazują dramat rodzin, którym przyszło się zmierzyć z poważną chorobą jednego z jej członków. Mając ubezpieczenie od poważnych zachorowań, możemy podjąć leczenie u najlepszych specjalistów w kraju i za granicą. Stać nas na kosztowne, leki, zabiegi, operacje i opiekę medyczną.

Ubezpieczenie od pobytu w szpitalu - umowa dodatkowa, która obejmuje takie zdarzenia jak pobyt w szpitalu w wyniku choroby. Jeśli na przykład trafimy do szpitala z powodu choroby Covid-19, to Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam określoną kwotę za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Niektóre firmy płacą za każdy dzień pobytu w szpitalu niezależnie czy trafimy tam wskutek choroby, czy wypadku. Wiele Towarzystw ubezpieczeniowych ustala limity minimalne i maksymalne, jeśli chodzi o ilość dni spędzonych w szpitalu, za które wypłaci pieniądze.

Towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach tej umowy dodatkowej czasami pokrywają również koszt zakupu leków oraz rehabilitacji po wyjściu ze szpitala.

Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej - ubezpieczenie, dzięki któremu otrzymamy z góry określoną kwotę, jeśli poddamy się operacji chirurgicznej, która objęta jest tabelą w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Co daje takie ubezpieczenie?

Jeśli zachorujemy np. na serce i będzie potrzebna operacja wszczepienia zastawki aortalnej, to mając odpowiednie ubezpieczenie, możemy skorzystać z prywatnej kliniki, w której operują najlepsi specjaliści.

Warunkiem jest to, aby osoba przeprowadzająca operację była lekarzem medycyny, a sama operacja musi się odbywać w placówce medycznej na terenie Polski.

Umowa dodatkowa ubezpieczenia wypadkowego - tego rodzaju umowy dodatkowe zabezpieczają osobę ubezpieczoną przed skutkami finansowymi zdarzeń losowych takich jak wypadki. Nie ważne czy chodzi o wypadek w pracy, domu, wypadek komunikacyjny czy pobicie. 

Zdarzenia, jakie obejmuje taka umowa to między innymi:

Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem.

Towarzystwo zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu określoną kwotę. Warunkiem wypłaty świadczenia jest to, aby pobyt w szpitalu był spowodowany wypadkiem. Czasami są również nakładane limity, jeśli chodzi o minimalną oraz maksymalną liczbę dni pobytu w szpitalu. 

Trwałe inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem - towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci określoną kwotę za konkretny rodzaj inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Sumy ubezpieczenia są z góry określane w tabeli warunków ogólnych każdego Towarzystwa. Jakie zdarzenia są objęte tą umową dodatkową?

Tabela zdarzeń, za które Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci pieniądze, jest dość obszerna i obejmuje takie zdarzenia jak:

 • utrata kończyn,
 • utrata częściowa lub całkowita wzroku,
 • utrata słuchu,
 • uszkodzenie nosa,
 • utrata zębów,
 • złamanie szczęki lub żuchwy,
 • uszkodzenie gardła lub krtani,
 • złamanie żeber,
 • uszkodzenie płuc,
 • uszkodzenie organów wewnętrznych,
 • uszkodzenie kręgosłupa,

i wiele innych schorzeń. Wszystkie choroby i schorzenia, które obejmują umowy dodatkowe, są szczegółowo opisane w warunkach ogólnych każdego Towarzystwa ubezpieczeniowego. Ważne jest, aby przed zawarciem umowy dokładnie przeczytać warunki ogólne, a zwłaszcza wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zarówno umowa główna, jak i umowy dodatkowe posiadają wiele różnych wykluczeń, które jasno opisują sytuacje, w których Towarzystwo nie wypłaci sumy ubezpieczenia, nawet jeśli doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego.

Tak więc, jak mogliśmy się przekonać, ubezpieczenie na życie można rozszerzać o umowy dodatkowe, w dowolny sposób je modelować i dostosowywać do aktualnej sytuacji i potrzeb.

Oceń artykuł:
Autor artykułu
Magdalena Vogt-Komorowska

Od początku swojej kariery zawodowej związana z branżą internetową, e-commerce i ubezpieczeniami. Od 2008 do 2013 roku wiceprezes pierwszej w Polsce multiagencji sprzedającej ubezpieczenia przez internet – ubezpieczeniaonline.pl Odpowiedzialna zawodowo między innymi za budowanie nowych funkcjonalności i usług z obszaru ubezpieczeń w połączeniu z innowacyjnymi narzędziami informatycznymi tworzonymi na potrzeby rynku internetowego (System LEAD dla agentów, porównywarki ubezpieczeń, kalkulatory online). Stworzyła pierwszą, w pełni autorską porównywarkę ubezpieczeń turystycznych w Polsce.


TAG-i: