Wyjeżdżam do Austrii - o czym musisz pamiętać?

Austria to kraj bogaty w historię, piękne miejsca i bogatą tradycję. Wraz z sąsiednią Szwajcarią jest stolicą sportów zimowych Europy. Jednak Austria jest również popularna wśród turystów w trakcie miesięcy letnich, kiedy odwiedzają jej historyczne miasta (z Wiedniem na czele) czy wędrują po wspaniałych Alpach. Żeby pomóc Ci w opracowaniu planu podróży do Austrii przygotowaliśmy kilka informacji, które pomogą Ci zapewnić bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny w trakcie wakacji w tym niesamowitym kraju.

Austria - Informacje podstawowe

Stolica: Wiedeń
Waluta: Euro
Powierzchnia: 83871 km2
Liczba ludności: 8,8 mln
Język urzędowy: Niemiecki
Zasady wjazdu dla polaków: Swobodny wjazd (strefa Schengen). Bez wizy możemy przebywać na terenie Austrii do 90 dni, posługując się dowodem osobistym lub paszportem.
Przestępczość: Niewielkie zagrożenie

Austria, zasady dotyczące koronawirusa

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie trzeba liczyć się z dodatkowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania wyjazdu. Przyjeżdżając z państw podwyższonego ryzyka (w tym z Polski) do Austrii musisz posiadać przy sobie:

  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2
    lub
  • negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wydany w języku niemieckim lub angielskim – na wyniku testu muszą znajdować się następujące dane: imię i nazwisko badanego, datę urodzenia, datę i godzinę pobrania próbki oraz od 28.02. podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy lub kod QR.

Test można wykonać w formie PCR lub antygenowej. W zależności od wybranej formy testu, możesz wjechać do Austrii przez 72 godziny od chwili pobrania próbki (w przypadku testu PCR), lub w ciągu 48 godzin od pobrania próbki (w przypadku testu antygenowego).

Osoby, które przekraczając granicę nie posiadały zaświadczenia lekarskiego lub testu są zobowiązane do niezwłocznego, najpóźniej w ciągu 24 godzin, wykonania na własny koszt testu PCR lub antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2. Jeśli nie posiadasz zaświadczenia lekarskiego lub testu podczas przekraczania granicy Austrii, jesteś zobowiązany do wykonania testu PCR lub antygenowego na własny koszty w ciągu 24 godzin.

Osoby przyjeżdżające do Austrii zobowiązane są dodatkowo do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Kwarantannę można uznać za zakończoną, jeśli w piątym dniu, licząc od następnego dnia po wjeździe do Austrii, zostanie wykonany test antygenowy lub PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 i wynik testu będzie negatywny.  Przed przyjazdem do Austrii konieczna jest elektroniczna rejestracja, która powinna być wykonana nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem. Potwierdzenia rejestracji należy okazać przy przekroczeniu granicy.

Wyjazd do Austrii - porady dla kierowców

Na terenie Austrii możesz kierować pojazdami posiadając polskie prawo jazdy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy posiadasz prawo jazdy, ale nie ukończyłeś 18 roku życia - wtedy nie możesz prowadzić pojazdów na terenie Austrii.

Odpłatność za przejazd autostradą: winieta (w formie elektronicznej lub naklejki na szybę). Przy wyborze winiety w formie elektronicznej należy wykupić ją najpóźniej 14 dni przed planowaną podróżą. Winietę w formie naklejki możesz kupić na stacji benzynowej w Austrii lub w Polsce na stacjach PZM.

Austria - ceny winiet w 2021 roku:

  • dla pojazdów jednośladowych (kategoria A): roczna 36,70 EUR, dwumiesięczna 13,90 EUR, dziesięciodniowa 5,50 EUR,
  • dla samochodów do 3,5 t (kategoria B): roczna 92,50 EUR, dwumiesięczna 27,80 EUR, dziesięciodniowa 9,50 EUR. 

Za brak winiety naliczana jest jednorazowa opłata karna w wysokości 120 euro.

Dopuszczalne prędkości w Austrii:

miasto: 50 km/h
poza miastem: 100 km/h
autostrada: 130 km/h

Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy: od 0,1 do 0,49 promila w zależności od kategorii prawa jazdy i okresu jego posiadania.

Całoroczna jazda na światłach mijania: zalecana

Kamizelka odblaskowa: obowiązkowa

W zimie obowiązkowe opony zimowe, warto zaopatrzyć się również w łańcuchy

Pomoc w nagłych wypadkach

Jeśli znajdziesz się w sytuacji awaryjnej podczas pobytu w Austrii, zadzwoń pod numer 144 lub 112. Transport do szpitala jest bezpłatny w sytuacjach zagrożenia życia lub gdy lekarz uzna, że wymaga tego stan zdrowia pacjenta. Ratownictwo górskie w Austrii i transport lotniczy są odpłatne.
Inne ważne numery do zapamiętania: 
133 - policja (polizei)
122 - straż pożarna (feuerwehr)
Dla osób niesłyszących kontakt faksem lub SMS-em na numer 0800 133 133 (Gehörlosen-Notruf)
Telefony alarmowe są odbierane najpierw po niemiecku, ale w dużych obszarach turystycznych znajdziesz również operatorów mówiących po angielsku.

EKUZ - świadczenia zdrowotne i ich koszty

Z EKUZ możesz liczyć na niezbędną pomoc medyczną w Austrii. Lekarz, który udziela pomocy, podejmuje decyzje o potrzebnym dla ciebie świadczeniu, na podstawie Twojego stanu zdrowia i planowanego okres pobytu w Austrii. W momencie zagrożenia zdrowia masz prawo do takich samych świadczeń w austriackiej publicznej służbie zdrowia jak obywatele Austrii oraz na takich samych zasadach.

Karta EKUZ nie obejmuje opieki prywatnej, więc upewnij się, że jesteś leczony przez przez świadczeniodawcę, który ma umowę z jednym z regionalnych biur ubezpieczeń zdrowotnych GKK, ponieważ wtedy leczenie będzie bezpłatne. Lekarze z adnotacją: "Kassenarzt" (lekarz kontraktowy) lub "Alle Kassen", ​​działają w systemie państwowym.

Jeśli przeprowadzasz się do Austrii długoterminowo lub planujesz pracować w tym kraju, musisz zarejestrować się u jednego z publicznych dostawców ubezpieczeń zdrowotnych. Prawie wszyscy pracownicy w Austrii wpłacają pieniądze na system ubezpieczeń społecznych i dlatego są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, które jest obowiązkowe. Zwykle pracodawca jest odpowiedzialny za rejestrację pracowników w organizacji ubezpieczenia zdrowotnego. Zarejestrowany usługodawca zależy od statusu pracodawcy i jego lokalizacji.

Dentyści

Jeśli podczas pobytu potrzebujesz leczenia stomatologicznego z powodu choroby lub wypadku, będziesz musiał przedstawić ważną kartę EKUZ lub kartę elektroniczną, aby otrzymać leczenie za taką samą opłata jak mieszkaniec Austrii. W ramach austriackiego państwowego systemu opieki zdrowotnej dostępny jest tylko ograniczony zakres leczenia stomatologicznego. W celu skorzystania z darmowej wizyty należy znaleźć dentystę, który ma podpisana umowę z austriackim funduszem ubezpieczeń zdrowotnych.

Leczenie szpitalne

Poza nagłymi wypadkami, żeby zostać przyjętym do szpitala wymagane jest skierowanie od lekarza. Po przyjęciu do szpitala musisz przedstawić ważną kartę EKUZ lub kartę elektroniczną, aby otrzymać leczenie za taką samą opłatą jak mieszkaniec Austrii. Standardowe leczenie jest bezpłatne, jeśli szpital ma umowę z "Landesgesundheitsfonds" (takimi jak szpitale uniwersyteckie lub szpitale regionalne). Obowiązuje dzienna opłata (obecnie od 12 do 20,10 EUR) za pierwsze 28 dni w szpitalu.

Recepty

Leki refundowane można zakupić w każdej aptece na podstawie recepty wystawionej przez lekarza posiadającego umowę z kasą chorych. Wtedy opłata za każdy lek wynosi 5,55 EUR. 
Lokalnych aptek, w tym aptek otwartych w nocy lub w święta należy szukać na stronie Österreichische Apothekerkammer - https://www.apothekerkammer.at (tylko w języku niemieckim).

Transport międzynarodowy

Zgodnie z prawem pacjent ponosi wszystkie koszty transportu do Polski. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możemy ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju.

Jak uzyskać zwrot poniesionych kosztów leczenia

Jeżeli chcemy dostać zwrot kosztów po powrocie na terytorium Polski należy zgłosić się z wnioskiem do wojewódzkiego oddziału NFZ. Wraz z wnioskiem należy przenieść wszystkie rachunki oraz dowody zapłaty.

Starając się o zwrot kosztów jeszcze na terenie Austrii, należy złożyć wniosek do austriackiej kasy chorych Gebietskrankenkasse. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Dodatkowe informacje na terenie Austrii

Wszelkie informacje można uzyskać w regionalnych kasach chorych (Gebietskrankenkasse)
Adresy instytucji ds. ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego czy emerytalno-rentowego można znaleźć na stronie: www.sozialversicherung.at
 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21
Postfach 600
A1031 Wien, Austria
Tel. 0043 1 711 32
Fax 0043 1 711 32 3777
www.hauptverband.at

Oceń artykuł:
Autor artykułu
Weronika Mileszczyk

Część redakcji SprawdzonaPolisa.pl.


TAG-i:

Powiązane artykuły