Wyjeżdżam na Węgry - poradnik turystyczny!

Węgry to częsty kierunek podróży wakacyjnych i weekendowych wśród Polaków. Co należy wiedzieć w razie sytuacji zagrożenie zdrowia w trakcie pobytu w tym kraju?

Węgry - informacje podstawowe

Stolica: Budapeszt
Waluta: Forint
Powierzchnia: 93030 km2
Liczba ludności: 9 805 000
Język urzędowy: węgierski
Przestępczość:

Brak szczególnego zagrożenia przestępczością

Koronawirus na Węgrzech

Sytuacja na świecie dynamicznie się zmienia. W związku z tym, zachęcamy do śledzenia aktualnych doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę. Bieżące komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wegry

Najważniejsze numery alarmowe

Jeśli znajdziesz się w sytuacji awaryjnej podczas pobytu na Węgrzech, zadzwoń pod numer 112. Usługi pogotowia ratunkowego są bezpłatne.

Inne ważne numery:

104 - pogotowie ratunkowe
105 - straż pożarna
107 - policja
(20) 900 0107 - Policja - Usługa SMS dla osób niesłyszących (Budapeszt)
(40) 374 636 - całodobowe porady zdrowotne od Dr Info. Jest to usługa internetowa i centrum obsługi telefonicznej zapewniająca obywatelom informacje na temat opieki zdrowotnej. Usługa jest świadczona wyłącznie w języku węgierskim.

Porady dla kierowców

Przejazd drogami pierwszej kategorii i autostradami na Węgrzech jest płatny. Jeszcze przed wjazdem na drogę płatna należy opłacić uprawnienie do korzystania z tych dróg. W przypadku korzystania z e-winiety należy sprawdzić zgodność poszczególnych danych na potwierdzeniu dokonania opłaty, takich jak: numer rejestracyjny, kod kraju, kategoria pojazdu, okres ważności winiety). Rekomenduje się, aby paragony kontrolne po zakupie winiet zachować przez okres 2 lat.

Ceny winiet:

Dopasuj rodzaj winiety do kategorii pojazdu i czasu poruszania się drogami płatnymi. W przypadku, gdy chcesz przemieszczać się wyłącznie przez jedno województwo, rozważ zakup takiej winiety, będzie ona zdecydowanie tańsza.

  • dla motocykli: miesięczna krajowa: 2 500 HUF; tygodniowa (10 dniowa) krajowa 1 470 HUF
  • dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej co najwyżej 3,5 t, przystosowanych do przewozu do 7 osób z kierowcą włącznie oraz ich przyczepy: roczna wojewódzka: 5 000 HUF; roczna krajowa 42 980 HUF; miesięczna krajowa 4 780 HUF; tygodniowa (10 dniowa) krajowa 3 500 HUF.

Opłaty drogowej można dokonać:

  • poprzez urządzenie pokładowe (OBU)\
  • kupując "bilet" na określoną trasę korzystając ze strony www.hu-go.hu lub wyznaczonych punktów sprzedaży.

Dopuszczalne prędkości:

  • miasto: 50 km/h
  • poza miastem: 90 km/h
  • autostrada/droga ekspresowa: 130/110 km/h

Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy: 0,0 promila
Używanie świateł jest obligatoryjne podczas kierowania przy złej widoczności. Poza terenem zabudowanym podczas normalnej przejrzystości powietrza, nawet w ciągu dnia należy używać świateł do jazdy dziennej lub mijania.

Gdy występują złe warunki pogodowe należy również używać świateł bez względu na porę dnia. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach.

Świadczenia zdrowotne i ich koszty

Karta EKUZ nie obejmuje opieki prywatnej. Upewnij się, że jesteś leczony przez podmiot świadczący opiekę zdrowotną, który ma podpisaną umowę z węgierskim Narodowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych (Országos Egészségpénztár Penztar lub OEP). Podmioty świadczące opiekę zdrowotną, które pracują w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej, zwykle mają oznaczenie: "a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató".

Lekarze (háziorvos)

Lekarze przyjmują zwykle od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. Po godzinie 18.00 w dni robocze, weekendy i święta całodobowe usługi medyczne świadczone są przez różne ośrodki zdrowia.

Dentyści

Świadczenia stomatologiczne dostępne są w ograniczonym zakresie, są to: pomoc w nagłych wypadkach, świadczenia na podstawie skierowania związane z leczeniem podstawowych chorób jamy ustnej i zębów, zabiegi zachowawcze, zabiegi chirurgii stomatologicznej, leczenie chorób dziąseł. Pełen pakiet przysługuje kobietom w ciąży i w okresie do 90 dni po porodzie, osobom w wieku powyżej 62 roku życia oraz osobom poniżej 18 roku życia.

Leczenie szpitalne

Poza nagłymi wypadkami leczenie szpitalne wymaga skierowania od lekarza. Podczas pobytu w szpitalu operacje, badania i leki są zapewniane bezpłatnie. Koszty świadczeń dodatkowych w szpitalu (wyższego standardu sali, posiłku itp.) ponosi w  całości pacjent. Wysokość dopłat jest ustalana przez świadczeniodawcę.

Recepty

Recepta powinna zostać wydana przez lekarza prowadzącego praktykę w ramach OEP. W przypadku niektórych chorób przewlekłych leki są w pełni refundowane. W innych przypadkach za niektóre leki obowiązuje dopłata w wysokości od 10% do 75% ceny.

Transport międzynarodowy

Zgodnie z prawem pacjent ponosi wszystkie koszty transport do Polski. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możemy ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju. Dokładne informacje na ten temat do sprawdzenia na https://www.ekuz.nfz.gov.pl/transport-transgraniczny/transport-powrotny-w-celu-kontynuacji-leczenia-rozpoczetego-w-innym-panstwi

Jak uzyskać zwrot poniesionych kosztów leczenia

Jeżeli chcemy dostać zwrot kosztów po powrocie na terytorium Polski należy zgłosić się z wnioskiem do wojewódzkiego oddziału NFZ. Wraz z wnioskiem należy przenieść wszystkie rachunki oraz dowody zapłaty.

Więcej informacji na terenie Węgier

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (Narodowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego)
Vaci Ut 73/A
1139 Budapest
Hungary
Telefon: (+36-1) 350-2001
Fax: (+36-1) 298-2403
www.neak.gov.hu

Oceń artykuł:
Autor artykułu
Michał Płomiński

aaa


TAG-i:

Powiązane artykuły