Wyjazd do Luksemburga? Poradnik turystyczny!

Pomimo niewielkich rozmiarów, Luksemburg spełni oczekiwania go odwiedzających. Od winnic Moseli po feudalne średniowieczne domy, przez zabytki industrializacji po niesamowite krajobrazy. Różnorodność atrakcji turystycznych Luksemburga jest imponująca. Oto kilka praktycznych informacji potrzebnych w trakcie pobytu w tym niesamowitym kraju.

Luksemburg - informacje podstawowe

Stolica: Luksemburg
Waluta: Euro
Powierzchnia: 2586 km2
Liczba ludności: 602 005
Język urzędowy: francuski, niemiecki

Luksemburg - zasady dotyczące koronawirusa

Planując wyjazd do Luksemburga sprawdzaj aktualne obostrzenia dotyczące testów, kwarantanny i zasad panujących w tym kraju. Wiarygodne i bieżące informacje możesz śledzić na stronach:

Informacje dla kierowców

W Luksemburgu można używać polskiego prawa jazdy. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu międzynarodowego uprawniającego do jazdy. Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne.

Dozwolone prędkości:

  • w mieście: 50 km/h
  • poza miastem: 70 km/h
  • na drogach szybkiego ruchu: 100 km/h
  • na autostradach: 130 km/h

Za niestosowanie się do limitów prędkości grozi mandat w wysokości od 50 EUR do 300 EUR. W przypadku radykalnego przekroczenia prędkości możliwe jest zabranie prawa jazdy. 
W okresie jesienno-zimowym (od 1 października) obowiązkiem jest posiadanie opon zimowych, jeśli warunki pogodowe są niekorzystne. Dopuszczalne są również opony całoroczne i inne oznaczone symbolami „MS”, „M+S” lub „M&S”. Za brak takich opon grozi mandat w wysokości ok. 75 EUR. Pasy bezpieczeństwa muszą być zapięte u wszystkich osób znajdujących się w pojeździe. Obowiązek włączania świateł obejmuje porę dzienną w okresach osłabionej widoczności i oznakowane tunele. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila.

Pomoc w nagłych wypadkach

Jeśli znajdziesz się w poważnej lub zagrażającej życiu sytuacji i potrzebujesz pomocy karetki pogotowia, wybierz na swoim telefonie numer 112. Karetka pogotowia ratunkowego i transport powietrzny pogotowia ratunkowego są bezpłatne w nagłych wypadkach, jeżeli jesteś posiadaczem karty EKUZ.  W razie transportu w niebędącym nagłym wypadku pacjent musi pokryć do 70% rachunku.  Na podstawie taryfy 1,12 EUR / km, przy minimalnej kwocie 34 EUR za transport.

Inne ważne numery telefonów do zanotowania:

113 - policja
(+352) 27 57 1 - Luksemburski Narodowy Fundusz Zdrowia, Caisse nationale de santé (CNS)

Przydatne francuskie zwroty w nagłych wypadkach:

Miałem wypadek J'ai eu un wypadek
To nagły przypadek- C'est une urgence
Potrzebuję karetki pogotowia ratunkowego- J'ai besoin d'une ambulance
Potrzebuję lekarza - J'ai besoin d'un médecin
Gdzie jest najbliższy szpital?-  Où se trouve l'hopital le plus proche?
Gdzie jest najbliższa apteka? - Où se trouve la pharmacie la plus proche?

Służby ratunkowe i opieka poza godzinami pracy są sprawowane wymiennie przez główne szpitale w Luksemburgu. Możesz dowiedzieć się, który szpital zapewnia opiekę w nagłych wypadkach w Twojej okolicy, sprawdzając lokalne gazety lub stronę internetową LuxWeb.

Świadczenie zdrowotne i ich koszty

Karta EKUZ nie obejmuje opieki prywatnej. Upewnij się, że jesteś leczony przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z luksemburskim Narodowym Funduszem Zdrowia (Caisse nationale de santé lub CNS).

Powinieneś zachować szczególną ostrożność, jeśli świadczenia zdrowotne są zawierane przez hotel lub przedstawiciela biura podróży. Wszelkie koszty poniesione na prywatną opiekę zdrowotną nie podlegają zwrotowi.

Możliwe, że będziesz musiał zapłacić za opiekę medyczną z góry i ubiegać się o refundację wszystkich lub niektórych kosztów w luksemburskim krajowym funduszu zdrowia (CNS) później. Upewnij się, że przechowujesz wszystkie rachunki i recepty, dzięki czemu możesz ich użyć, aby ubiegać się o zwrot kosztów.

Dentyści

Będąc w Luksemburgu możesz skonsultować się z dowolnym lekarzem dentystą, ponieważ wszyscy pracują w CNS. Jednakże, niektóre zabiegi stomatologiczne wymagają uprzedniej zgody od CNS. W razie wątpliwości skontaktuj się z ośrodkiem CNS z wyprzedzeniem. Za leczenie stomatologiczne obowiązuje częściowa odpłatność (nie dotyczy dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia). Jeżeli kwota wydatków na  leczenie stomatologiczne nie przekracza limitu w wysokości 60 EUR rocznie, pacjent nie ponosi żadnych kosztów leczenia. Powyżej tego limitu, pacjent musi pokryć 12% kosztów leczenia.

Leczenie szpitalne

Wszystkie szpitale w Luksemburgu mają umowę z CNS, więc leczenie szpitalne jest zwykle bezpłatne. Musisz jednak przedstawić kartę EKUZ w momencie przyjęcia. Pacjenci płacą standardową dzienną opłatę bezzwrotną w wysokości 20,93 € - jest ona ograniczona do maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym. Dzieci poniżej 18 lat nie muszą płacić tej dziennej opłaty.
Może również zaistnieć opłata, którą musisz zapłacić bezpośrednio lekarzowi, który Cię leczy, ale możesz ubiegać się o zwrot tych kosztów od CNS.  W celu wnioskowanie o zwrot, upewnij się, że zachowujesz wszystkie rachunki.

Recepty

Po okazaniu recepty i karty EKUZ w aptece, w zależności od rodzaju leków, obowiązuje dopłata w wysokości 100%, 60%, 20% lub 0%. Okres ważności recept na leki objęte refundacją wynosi 3 miesiące.

Transport międzynarodowy

Zgodnie z prawem pacjent ponosi wszystkie koszty transport do Polski. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możemy ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju. Dokładne informacje na ten temat do sprawdzenia na https://www.ekuz.nfz.gov.pl/transport-transgraniczny/transport-powrotny-w-celu-kontynuacji-leczenia-rozpoczetego-w-innym-panstwi.

Jak uzyskać zwrot poniesionych kosztów leczenia

Jeżeli chcemy dostać zwrot kosztów po powrocie na terytorium Polski należy zgłosić się z wnioskiem do wojewódzkiego oddziału NFZ. Wraz z wnioskiem należy przenieść wszystkie rachunki oraz dowody zapłaty.

O zwrot kosztów można ubiegać się jeszcze w trakcie pobytu w Luksemburgu, zwracając się z wnioskiem do luksemburskiej narodowej kasy chorych: Caisse nationale de santé (CNS), Remboursements, L-2980 LUXEMBOURG. Do wniosku o zwrot kosztów należy załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty, recept i skierowań (zaleca się zachowanie kopii dokumentów dla siebie). Wymagane są także: kopia EKUZ, adres zamieszkania, międzynarodowy numer rachunku bankowego i kod identyfikujący bank (IBAN i BIC / SWIFT). Potwierdzenie o zwrocie kosztów zostanie wysłane na adres domowy.

Więcej informacji na terenie Luksemburga

Caisse Nationale de Sante (CNS)
Bureaux : 125 route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
Courriers : L-2980 Luxembourg
 (+352) 27 57 - 1
https://cns.public.lu

Oceń artykuł:
Autor artykułu
Michał Płomiński

aaa


TAG-i:

Powiązane artykuły