Wyjazd do Wielkiej Brytanii - poradnik po Brexicie!

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii opuściło Unię Europejską w dniu 31 stycznia 2020 roku. W związku z tym zmieniły się zasady korzystania z opieki zdrowotnej. Jednak osoby posiadające EKUZ nadal będą uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu na terytorium Wielkiej Brytanii w razie nagłego zachorowania, wypadku, zaostrzenia objawów choroby przewlekłej itp. na dotychczasowych zasadach.

Wielka Brytania - informacje podstawowe

Stolica: Londyn
Waluta: Brytyjski funt szterling
Powierzchnia: 244820 km2
Liczba ludności: 66 796 800
Język urzędowy: angielski
Przestępczość:

Władze brytyjskie określają poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym jako istotny. Odpowiada on trzeciemu poziomowi zagrożenia w pięciostopniowej skali.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na świecie, należy śledzić aktualne komunikaty i wytyczne. Szczególnie przed wyjazdem zapoznaj się z bieżącymi obostrzeniami, aby uniknąć niepożądanych sytuacji. Przed planowaną podróżą szukaj informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wielka-brytania

Informacje dla kierowców

Pomimo Brexitu wciąż możliwe jest korzystanie z polskiego prawa jazdy. Przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy możliwe jest poruszanie się własnym samochodem zarejestrowanym w innym państwie UE niż Wielka Brytania. W Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny. Kierowcy podróżujący samochodami z kierownicą po lewej stronie, muszą mieć dostosowane światła do ruchu lewostronnego. Można to zrobić poprzez naklejenie specjalnych naklejek na reflektory i odpowiednie ich ustawienie.

Opłaty drogowe:

Drogi szybkiego ruchu są bezpłatne. Opłaty są jednak naliczane za przejazdy wybranymi mostami oraz tunelami. Zapłacimy również za przejazd Eurotunnelem pod kanałem LaManche. Samochody wyposażone w instalację gazowa nie mogą być przewożone przez Eurotunnel.
Dopuszczalne maksymalne prędkości w przypadku samochodów osobowych:

  • w terenie zabudowanym: 48 km/h
  • na drogach ekspresowych: 96 km/h
  • na autostradach: 112 km/h
  • na pozostałych drogach: 112 km/h

Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest obligatoryjne w przypadku wszystkich osób znajdujących się w pojeździe. 
Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,8 promila. W przypadku przekroczenia tego limitu nakładane są wysokie kary pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5000 GBP, a nawet pozbawienia wolności. 

Pomoc w nagłych wypadkach

Jeśli znajdziesz się w poważnym, zagrażającym zdrowiu lub życiu niebezpieczeństwie, zadzwoń pod numer 112. Jest to numer bezpłatny.
Transport pogotowia ratunkowego do szpitala jest bezpłatny.

Świadczenia zdrowotne i ich koszty

Karta EKUZ nie obejmuje opieki prywatnej. Wszelkie koszty poniesione na prywatną opiekę zdrowotną nie podlegają zwrotowi.Pomoc lekarza pierwszego kontaktu jest bezpłatna.

Leczenie szpitalne

Poza nagłymi wypadkami wymagane jest skierowanie od lekarza, aby uzyskać przyjęcie oraz darmowe leczenie w szpitalu.

Dentyści

Na terenie Wielkiej Brytanii obowiązują 3 grupy ryczałtowe opłat za usługi stomatologiczne:
- £ 22,70 za badania, diagnostykę, porady i jeśli wymaga tego leczenie, za zdjęcie rentgenowskie, zaplanowanie dalszego leczenia oraz za leczenie w nagłych przypadkach,
-£ 62,10 za wszystkie świadczenia z grupy 1, oraz dodatkowe leczenie, takie jak wypełnienia, leczenie kanałowe i usuwanie zębów (ekstrakcje),
- £ 269,30 obejmujące grupę 1 i 2, oraz dodatkowe leczenie wymagające wstawienia koronek, protez i mostów.
Pacjent wnosi opłatę za leczenie stomatologiczne tylko raz, nawet jeżeli konieczne jest wykonanie kilku zabiegów w ramach tego samego leczenia.
Dzieci poniżej 18 roku życia, studenci do 19 roku życia, kobiety ciężarne, a także kobiety w czasie połogu oraz dorośli przy niektórych rodzajach leczenia i osoby o niskich dochodach są zwolnione z opłat.

Recepty

Jedynie lekarz pracujący w ramach NHS jest uprawniony do wystawiania recepty na leki objęte refundacją. Leki na receptę są w pełni refundowane dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia, studentów, kobiet w ciąży, pacjentów hospitalizowanym w ramach NHS oraz osobom powyżej 60 roku życia. Pozostałe osoby opłacają ryczałt w wysokości £ 9,15 za każdy lek.

Transport międzynarodowy

Zgodnie z prawem pacjent ponosi wszystkie koszty transport do Polski. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możemy ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju. Dokładne informacje na ten temat do sprawdzenia na https://www.ekuz.nfz.gov.pl/transport-transgraniczny/transport-powrotny-w-celu-kontynuacji-leczenia-rozpoczetego-w-innym-panstwi.

Jak uzyskać zwrot poniesionych kosztów leczenia

Jeżeli chcemy dostać zwrot kosztów po powrocie na terytorium Polski należy zgłosić się z wnioskiem do wojewódzkiego oddziału NFZ. Wraz z wnioskiem należy przenieść wszystkie rachunki oraz dowody zapłaty.

Więcej informacji na terenie Wielkiej Brytanii:

DWP - Overseas Healthcare Team
Durham House
Washington, Tyne & Wear
NE38 7SF
United Kingdom
Phone: +44 191 218 1999
Fax: +44 191 225 2131
Email: [email protected]
URL: http://www.nhs.uk
www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/uk-visitors/Pages/accessing-nhs-services.aspx

Oceń artykuł:
Autor artykułu
Michał Płomiński

aaa


TAG-i:

Powiązane artykuły