Wyjazd na Łotwę? Poradnik turystyczny!

Najbardziej znanym miejscem podróży na Łotwie, jest jej stolica - Ryga. Istnieje jednak również wiele innych wspaniałych miejsc do zobaczenia, zarówno jak wspaniała wodospady, tereny wiejskie czy średniowieczne zamki. Turyści mogą również podziwiać dzikie piękno wciąż dzikiego wybrzeża, które ma 500 km długości i składa się głównie z białych, piaszczystych plaż.

Łotwa - Informacje podstawowe

Stolica: Ryga
Waluta: Euro
Powierzchnia: 64 573 km2
Liczba ludności: 1 950 000
Język urzędowy: łotewski
Przestępczość: Brak zagrożenia terroryzmem i przestępczością

Łotwa - zasady dotyczące koronawirusa

Obostrzenia związane z koronawirusem bardzo szybko ulegają zmianom. Przed wyjazdem koniecznie sprawdź bieżące komunikaty i wytyczne aby uniknąć nieprzyjemności. Najbardziej aktualne i szczegółowe informacje znajdziesz na stronie stronie Ambasady RP w Rydze - https://www.gov.pl/web/lotwa/lotwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu.

Informacje dla kierowców

Zasady ruchu drogowego są bardzo podobne do tych obowiązujących w Polsce. Na drogach panuje niewielki ruch samochodowy, z wyjątkiem tras tranzytowych i dróg prowadzących do stolicy i większych miast Łotwy.

Korzystanie z dróg jest bezpłatne. Wyjątek stanowi wjazd własnym środkiem transportu do strefy Jurmały w okresie od 1 kwietnia do 30 września. W tym okresie należy zapłacić 2 EUR opłaty miejskiej. Można to zrobić w przydrożnych automatach, przez internet lub w specjalnej aplikacji na telefon.

Dozwolona prędkość:

  • w mieście: 50 km/h
  • poza miastem: 90 km/h
  • na autostradach: 110 km/h

Światła mijania należy mieć włączone podczas jazdy przez cały rok, niezależnie od pory dnia.

Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi jest zależny od czasu posiadania prawa jazdy. W przypadku osób posiadających prawo jazdy krócej niż dwa lata, wartość ta wynosi 0,2 promila. Dla kierowców zawodowych 0,5 promila.

Pasy bezpieczeństwa są obowiązkowe wyłącznie dla pasażerów na przednich siedzeniach.

Opony zimowe są obowiązkowe od 1 grudnia do 1 marca.

Pomoc w nagłych wypadkach

W razie zagrożenia zdrowia należy zadzwonić pod numer 112. Jest to numer bezpłatny. 24-godzinna opieka w nagłych przypadkach dostępna jest we wszystkich szpitalach, a także w niektórych ośrodkach zdrowia (zwanych Poliklinikami).

Inne ważne numery do zapamiętania:

113 - pogotowie ratunkowe
110 - policja
80001234 - Bezpłatny serwis informacyjny o świadczonych przez państwo usługach opieki zdrowotnej. Możesz zadzwonić pod ten numer w dni powszednie od 8:30 do 17:00.
66016001 - Linia telefoniczna do konsultacji poza godzinami pracy lekarzy. Jest to usługa świadczona przez łotewskie Ministerstwo Zdrowia, której celem jest umożliwienie mieszkańcom dostępu do porad medycznych i wskazówek edukacyjnych, jak radzić sobie z mniej poważnymi  chorobami.

Świadczenia zdrowotne i ich koszt

Pacjenci na Łotwie muszą wnosić niewielki wkład w ramach usług finansowanych przez państwo. W większości przypadków jest to mniej niż 10 EUR. Na przykład wizyta u lekarza rodzinnego kosztuje od 1,42 € do 4,27 €. 
Odwiedź stronę Łotewskiego Narodowego Serwisu Zdrowia (Nacionālais veselības dienests), aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat dostępu do usług zdrowotnych, składek pacjenta i refundacji (informacje są dostępne w języku angielskim).

Leczenie szpitalne

Konieczne jest skierowanie od lekarza w celu przyjęcia do szpitala w sytuacjach innych niż nagłe. Transport karetka w nagłych przypadkach jest darmowy.

Dentyści

Usługi dentystyczne nie są świadczone w ramach łotewskiej publicznej służby zdrowia. Leczenie stomatologiczne w placówkach posiadających umowę z państwową służbą zdrowia jest bezpłatne dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Koszty niepodlegające zwrotowi przez NFZ

  • w przypadku wizyty u lekarza pierwszego kontaktu jest to opłata w wysokości od 1.42 EUR do 4.27 EUR,
  • w przypadku badania diagnostycznego wykonane w związku z leczeniem ambulatoryjnym koszt wynosi od 1.42 EUR do 35.57 EUR,
  • w przypadku leczenia szpitalnego koszt stawki dziennej liczonej od drugiego dnia pobytu w wysokości 10 EUR  oraz 7,11 EUR za leczenie w szpitalach specjalistycznych. Suma opłat nie może przekroczyć 355,72 EUR za jeden pobyt w szpitalu i 569,15 EUR w danym roku.

Recepty

Jedynie lekarze pracujący w placówkach posiadających umowę z państwową służbą zdrowia mają prawo do wystawiania recept na leki objęte refundacją. Za leki objęte refundacją naliczana jest stawka ryczałtowa w wysokości 0,71 EUR oraz 0%, 10%, 25% lub 50% ceny. Z tych opłat zwolnione są dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia, pacjenci dializowani, oraz kobiety będące w okresie ciąży, porodu i połogu- do 42 dnia po porodzie. Recepty utrzymują swoją ważność przez 3 miesiące.

Transport międzynarodowy

Zgodnie z prawem pacjent ponosi wszystkie koszty transport do Polski. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możemy ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju. Dokładne informacje na ten temat do sprawdzenia na:https://www.ekuz.nfz.gov.pl/transport-transgraniczny/transport-powrotny-w-celu-kontynuacji-leczenia-rozpoczetego-w-innym-panstwi.

Jak uzyskać zwrot poniesionych kosztów leczenia

Jeżeli chcemy dostać zwrot kosztów po powrocie na terytorium Polski należy zgłosić się z wnioskiem do wojewódzkiego oddziału NFZ. Wraz z wnioskiem należy przenieść wszystkie rachunki oraz dowody zapłaty.

Więcej informacji na terenie Łotwy

Nacionālaisveselībasdienest
Cēsustreet 31 k-3
LV-1012 Riga,
Latvija
Tel. 00371 67045005
Fax. 00371 67043701
www.vmnvd.gov.lv

Oceń artykuł:
Autor artykułu
Michał Płomiński

aaa


TAG-i:

Powiązane artykuły