Wyjeżdżam do Czech - poradnik turystyczny

Most Karola w historycznym centrum Pragi to jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków turystycznych w Europie. Stolica, Praga stała się najpopularniejszym celem podróży nie tylko Europejczyków. Inne często odwiedzane miejsca w Czechach to zamek Karlštejn, Kutná Hora, Brno, Český Krumlov, České Budějovice, Ołomuniec i Park Krajobrazowy Lednice-Valtice. Jak przygotować się na wyjazd do Czech? 

Ciekawostka

Jak wyglądają warunki ubezpieczeniowe? Zobaczmy!

Czechy - informacje podstawowe:

Stolica: Praga
Waluta: Korona czeska (CZK)
Powierzchnia: 78 866 km² 
Liczba ludności: 10 649 800
Język urzędowy: czeski
Zasady wjazdu dla polaków: brakuje zasad wjazdu
Przestępczość: W Republice Czeskiej został przyjęty drugi stopień zagrożenia terrorystycznego (w skali od 0 do 3). To znaczy, że zamach terrorystyczny jest mało prawdopodobny, jednak miejscowe władze wprowadziły zwiększone środki bezpieczeństwa. Przebywającym na terenie Republiki Czeskiej zaleca się zachowanie ogólnej czujności.

 

Koronawirus - zasady w Czechach

Planując wyjazd do Czech koniecznie zapoznaj się z obowiązującymi tam obostrzeniami i wymogami. Ulegają one szybkim zmianom, dlatego najlepiej sprawdzać je na bieżąco. Aktualne informacje znajdziesz na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy.

Informacje dla kierowców:

W Czechach uznawane jest polskie prawo jazdy. Obowiązuje ruch prawostronny. Niektóre drogi szybkiego ruchu i autostrady są płatne.

Opłaty drogowe dla pojazdów do 3,5 t:

 • winieta dziesięciodniowa – 310 CZK,
 • winieta miesięczna – 440 CZK,
 • winieta roczna – 1500 CZK.

Dopuszczalne prędkości:

 • w mieście: 50 km/h
 • poza miastem: 90 km/h
 • na drogach szybkiego ruchu : 110 km/h
 • na autostradach: 130 km/h

Policja konsekwentnie karze kierowców przekraczających dozwolone prędkości. Za wykroczeniem drogowe uznaje się przekroczenie dozwolonej prędkości już o kilka km/h. Mandaty za przekroczenie prędkości wynoszą pomiędzy 1500-10000 CZK. W przypadku znaczącego przekroczenia prędkości trzeba liczyć się z karą w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w Czechach na okres od 1 do 6 miesięcy. Przez znaczące przekroczenie prędkości rozumie się jazdę o 20 km/h za szybko w terenie zabudowanym i o 30 km/h poza nim.

 • Używanie świateł mijania obowiązuje cały rok.Kierowca, jak i wszyscy pasażerowie muszą jeździć z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.
 • Obowiązkowo należy używać opon zimowych od 1 listopada do 31 marca, jeśli na drodze jest ciągła warstwa śniegu, lodu lub szronu i gdy pogoda jest niekorzystna.
 • Rozmowa przez telefon podczas jazdy jest zakazana, chyba, że w samochodzie jest możliwość używania zestawu głośnomówiącego.
 • Gdy na autostradzie powstaje korek, kierowca musi utworzyć 3-metrowy wolny pas przejazdu dla pojazdów ratowniczych.
 • Dodatkowo obowiązuje zakaz używania systemów antyradarowych. 
 • Jeśli kierowca nie przestrzega prawa drogowego może dostać mandat karny w wysokości do 5000 CZK.
 • Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,0 promila. Jeśli prowadzisz pojazd pod wpływem alkoholu, grozi Ci mandat do 50000 CZK i dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów w Czechach. Należy wiedzieć, że gdy kierowca odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi będzie traktowany jako osoba pod wpływem.

Pomoc w nagłych wypadkach:

W nagłym wypadku zadzwoń pod numer 112. Pogotowie ratunkowe oferuje też pomoc w języku angielskim. Możesz również zadzwonić po pogotowie pod numer 155, ale zwykle taka usługa jest dostępna jedynie w języku czeskim. Korzystanie z karetki pogotowia jest bezpłatne w wypadku wystąpienia takiej konieczności tak samo przypadku korzystania z ambulansu lotniczego.

Jeżeli całkowity koszt współpłacenia za leki w danym roku kalendarzowym wyniesie 5000 Kč, lub 2500 Kč w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia i emerytów, wówczas kasa chorych ma obowiązek zwrotu pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu nadwyżki ponad ww. kwoty nie później niż w ciągu 60 dni liczonych od zakończenia kwartału, w którym limit został przekroczony.

W przypadku mniej naglących problemów zdrowotnych Centrum mezistatnich uhrad (Centrum międzynarodowych refundacji) będzie mogło udzielić dokładnych informacji.

Centrum mezistatnich uhrad (CMU)

Nam. W. Churchilla 2

11359 Praga 3

Telefon: 0042 0236 03 3411

E-mail: [email protected]

Witryna: www.cmu.cz

Będziesz mógł tam uzyskać listę lokalnych pracowników służby zdrowia, którzy są zarejestrowani w HIF.

Usługi zdrowotne

Pomoc lekarska: szukając bezpłatnej opieki zdrowotnej należu skontaktować się z lekarzem zarejestrowanym w czeskiej kasie ubezpieczeń zdrowotnych. Jeśli lekarz nie ma kontraktu z żadnym czeską kasą ubezpieczeń zdrowotnych, w rzeczywistości pacjent będzie musiał pokryć pełne koszty leczenia, które nie podlegają zwrotowi.

Pacjent powinien przedstawić lekarzowi EKUZ oraz dowód tożsamości. W celu zwrotu kosztów pacjent powinien otrzymać od lekarza odpowiednią liczbę kopii (Potvrzeni o naroku). Są to certyfikaty świadczące o świadczeniu zabiegów i przypisaniu leków. Dodatkowo pacjent podpisuje oświadczenie, że pobyt na terenie Czech nie jest związany z planowanym leczeniem.
Pacjent może obciążony opłatami za recepty na leki, testy laboratoryjne lub inne badania.

Dentyści (Zubari)

Podstawowa opieka stomatologiczna objęta jest systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Jednak pobierana są opłaty za niektóre zabiegi dentystyczne (obejmujące koszty, takie jak koszt użytych materiałów lub leczenie ponadstandardowe). Będziesz także musiał zapłacić 90 CZK za wszelkie nagłe leczenie stomatologiczne. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.

Szpitale (Nemocnice)

Jeśli nie jest to nagły wypadek, będziesz potrzebować skierowania od lekarza do specjalistycznej opieki. Jednak w nagłych przypadkach pacjent może się zgłaszać bezpośrednio do szpitala, bez skierowania. Standardowa opłata 90 CZK jest naliczana za leczenie szpitalne w nagłych wypadkach. Opłata ta nie podlega zwrotowi.

Recepty (Recept)

Opłata za przepisanie leków jest różna. Być może będziesz musiał zapłacić część lub całość kosztów za lek na receptę, jeśli nie jest objęty refundacją publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Receptę należy dostarczyć do apteki w ciągu 1 tygodnia od wydania, w przeciwnym razie traci ona ważność. Recepty ratownictwa medycznego obowiązują tylko przez 1 dzień. Recepty na antybiotyki 3 dni.

Ratownictwo górskie:

Na podstawie EKUZ nie przysługują świadczenia zdrowotne udzielane przez służbę ratownictwa górskiego udzielane w związku z wypadkiem np. na nartach. Pacjent jest zobowiązany do pokrycia całkowitych kosztów tego rodzaju pomocy medycznej we własnym zakresie.

Transport międzynarodowy:

Zgodnie z prawem pacjent ponosi wszystkie koszty transport do Polski. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możemy ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju. Dokładne informacje na ten temat do sprawdzenia na: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/transport-transgraniczny-w-obszarze-panstw-ueefta-/

Jak uzyskać zwrot poniesionych kosztów leczenia:

Jeżeli chcemy dostać zwrot kosztów po powrocie na terytorium Polski należy zgłosić się z wnioskiem do wojewódzkiego oddziału NFZ. Wraz z wnioskiem należy przenieść wszystkie rachunki oraz dowody zapłaty.

Dodatkowe informacje dostępne są:

Kancelář zdravotního pojištění (KZP)
Nám. W. Churchilla 2
PRAHA 3 13000
Czech Republic
Tel: 420-236033411
Fax: 420-222734951
[email protected]

www.cmu.cz

Oceń artykuł:
Autor artykułu
Michał Płomiński

aaa


TAG-i:

Powiązane artykuły