Wyjezdzam na Islandię - poradnik turystyczny!

Turystyka w Islandii znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 15 lat. Nie ma co się dziwić, ponieważ tamtejszymi krajobrazami nie da się nacieszyć. Możesz spotkać się tam ze zjawiskiem zorzy polarnej, czy zobaczyć lodowce, wulkany, wodospady i gejzery. Niesamowite krajobrazy Islandii zachęcają do aktywnego wypoczynku w tym kraju. Co jednak należy wiedzieć przed planowaniem wakacji.

Islandia - informacje podstawowe

Stolica: Reykjavík
Waluta: Korona islandzka
Powierzchnia: 103 125 km²
Liczba ludności: 368 590
Język urzędowy: islandzki
Przestępczość: Brak szczególnego zagrożenia

Islandia - zasady dotyczące koronawirusa

Planując wyjazd za granicę musisz mieć na uwadze aktualne obostrzenia obowiązujące w danym kraju. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na świecie koniecznie śledź bieżące komunikaty i wytyczne. Znajdziesz je na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/islandia.

Informacje dla kierowców

W Islandii wiele dróg jest otwartych tylko w okresie letnim. Dodatkowo do poruszania się nimi niezbędny jest samochód terenowy z wysokim zawieszeniem i napędem na cztery koła, ponieważ występuje tam bardzo dużo nieutwardzonych, szutrowych dróg. Przed podróżą najlepiej sprawdź bieżące informacje o stanie dróg na stronie internetowej Urzędu Drogowego. Islandia nie ma autostrad, a korzystanie z dróg jest bezpłatne.

Dopuszczalne prędkości:

  • teren zabudowany: 50 km/h
  • poza terenem zabudowanym 80 km/h (na nawierzchni żwirowej); 90 km/h (na nawierzchni bitumicznej)

Cały rok jest obowiązek jazdy na włączonych światłach mijania, ze względu na panujące tam warunki atmosferyczne. W okresie zimowym obowiązuje nakaz jazdy na oponach zimowych. 
Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi dla kierowców to 0,5 promila. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara w wysokości co najmniej 100,000 ISK oraz utrata prawa jazdy na 4 miesiące.

Pomoc w nagłych przypadkach

Jeśli podczas pobytu w Islandii znajdziesz się w poważnej lub zagrażającą życiu sytuacji, wybierz numer 112. Połączenia z tym numerem są bezpłatne z dowolnego telefonu, w tym z telefonu komórkowego. Usługi pogotowia ratunkowego nie są bezpłatne, dlatego najlepiej wezwać karetkę tylko wtedy, gdy pacjent nie jest w stanie pozwalającym na to, aby jechać samochodem, taksówką lub autobusem.

Za transport medyczny, w tym transport lotniczy, pobierana jest od pacjenta bezzwrotna opłata w wysokości 6200 IKR. Emeryci i osoby pobierające rentę inwalidzką uiszczają z tego tytułu opłatę w wysokości 4650 IKR. Jeżeli pacjent nie okaże EKUZ, zostanie obciążony całkowitymi kosztami transportu medycznego.
Możesz pobrać aplikację 112 Islandia, która zapewnia dodatkowe opcje i jest bardzo przydatna jeżeli planujesz aktywny pobyt na Islandii.

Inne ważne numery podczas pobytu na Islandii to:

1770 - pomoc medyczna
444 1000 - policja
575 0505 - pogotowie stomatologiczne

Świadczenia zdrowotne i ich koszty

Nawet z EKUZ, jesteś zobowiązany do wniesienia wkładu pacjenta.
Opłata za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu w godzinach pracy wynosi 1200 ISK, poza godz. pracy – 3100 ISK.Opłata za domową wizytę lekarską w godzinach pracy wynosi 3400 ISK, poza godz. pracy – 4500 ISK.

Opłata dotyczy każdej konsultacji i innych usług i jest ustalona w drodze rozporządzenia. Bez EKUZ zostaniesz obciążony pełnymi kosztami leczenia zgodnie z taryfami. Musisz przedstawić swoją kartę EKUZ, dokumenty tożsamości i dokumenty potwierdzające twoje obywatelstwo (tj. Paszport). Aby uzyskać więcej porad, odwiedź stronę Islandic Health Insurance (Sjukratryggingar Islands).

Jeśli przeprowadzisz się na Islandię na dłużej niż sześć miesięcy, będziesz musiał zarejestrować się w Islandzkim Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (Wyspy Sjukratryggingar), aby uzyskać państwową opiekę zdrowotną. Aby uzyskać więcej informacji i formularze rejestracyjne, odwiedź witrynę Sjukratryggingar Islands.
Opieka medyczna, w tym leczenie stomatologiczne, jest świadczone w ośrodkach zdrowia (heilsugæslustöð lub heilsugaeslustod), które znajdują się we wszystkich okręgach Islandii i są otwarte od 8 do 16.

Lekarze dentyści

Nie ma określonej standardowej opłaty, którą pacjent powyżej 18 roku życia powinien zapłacić z tytułu współpłacenia za uzyskane świadczenie stomatologiczne. W przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia opłata ta wynosi 2500 ISK.
Dzieci poniżej 18 roku życia, emeryci w wieku powyżej 66 lat i osoby otrzymujące świadczenia z tytułu inwalidztwa mają prawo do częściowego zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego. Będąc w tej grupie będziesz musiał zapłacić rachunek w całości, a następnie ubiegać się o zwrot kosztów w lokalnym islandzkim biurze ubezpieczenia zdrowotnego. Upewnij się, że zachowujesz paragon i masz ważną kartę EKUZ.

Leczenie szpitalne

Aby zostać przyjętym do szpitala, potrzebujesz skierowania od lekarza rodzinnego. Natychmiastowe przyjęcia są możliwe tylko w nagłych wypadkach. Zasadniczo nie ma opłat za leczenie szpitalne, każdy pacjent zostaje jednak obciążony kosztem 5,400 IKR za leczenie ambulatoryjne.

Koszty niepodlegające zwrotowi przez NFZ

  • w przypadku wizyty u lekarza specjalisty koszt wynosi 5000 ISK za konsultację + 40% kosztów innych świadczeń udzielonych podczas wizyty,
  • w przypadku wizyty u lekarza pierwszego kontaktu w godzinach pracy koszt wynosi 1200 ISK, poza godz. pracy – 3100 ISK,
  • w przypadku leczenia szpitalu w trybie ambulatoryjnym, pacjent zostanie obciążony kosztami w wysokości 5.000 IKR za konsultację  lekarską + 40% kosztów innych udzielonych świadczeń podczas wizyty,
  • w przypadku transportu medycznego, w tym transportu lotniczego, pobierana jest od pacjenta bezzwrotna opłata w wysokości 6200 IKR, w przypadku emerytów i  osób pobierające rentę inwalidzką opłata wynosi 4650 IKR.

Recepty

Możesz udać się do dowolnej apteki (apótek) na Islandii. Oprócz recepty powinieneś udowodnić swoje uprawnienia świadczenia państwowej opieki zdrowotnej. Opłaty za leki na receptę są różne i wynoszą od 0% do 100%, zgodnie ze standardowymi kategoriami na receptę. Jeśli nie możesz udowodnić uprawnień, np. EKUZ lub innego formularzu upoważniającego, zostaniesz obciążony pełną ceną. Opłaty za leki na receptę nie podlegają zwrotowi. Odpłatność za leki jest zróżnicowana i wynosi od 0 do 100%. Jeśli istnieje tańszy lek o tym samym działaniu, co lek przepisany na recepcie, to wykupując lek droższy pacjent powinien pokryć różnicę w cenie pomiędzy tym lekiem a lekiem tańszym o tym samym działaniu.

Transport międzynarodowy

Zgodnie z prawem pacjent ponosi wszystkie koszty transport do Polski. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możemy ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju. Dokładne informacje na ten temat do sprawdzenia na https://www.ekuz.nfz.gov.pl/transport-transgraniczny/transport-powrotny-w-celu-kontynuacji-leczenia-rozpoczetego-w-innym-panstwi.

Jak uzyskać zwrot poniesionych kosztów leczenia

Jeżeli chcemy dostać zwrot kosztów po powrocie na terytorium Polski należy zgłosić się z wnioskiem do wojewódzkiego oddziału NFZ. Wraz z wnioskiem należy przenieść wszystkie rachunki oraz dowody zapłaty.

O zwrot kosztów można ubiegać się jeszcze w trakcie pobytu w Islandii, w ciągu 6 miesięcy od zapłacenia rachunku, zwracając się z wnioskiem do Sjúkratryggingar íslands w Reykjaviku. Do wniosku o zwrot kosztów należy załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty, recept  i skierowań (zaleca się zachowanie kopii dokumentów dla siebie). Wymagane są także: kopia EKUZ, adres zamieszkania, międzynarodowy numer rachunku bankowego i kod identyfikujący bank (IBAN i BIC / SWIFT).

Więcej informacji na terenie Islandii dostępnych jest w:

Sjúkratryggingar íslands
Vínlandsleið 16
150 Reykjavik, Iceland
Tel.: 00354 515-0002 (telefon czynny w godz. 10:00-15:00)
Fax: 00354 515-0069
Email: [email protected]
www.sjukra.is

Oceń artykuł:
Autor artykułu
Michał Płomiński

aaa


TAG-i:

Powiązane artykuły