Wyjazd do Belgii? Przygotuj się!

Niezależnie od tego, czy szukasz ciekawego pomysłu na spędzenie weekendu, czy na dłuższy wyjazd, Belgia ma wiele do zaoferowania. Pierwsze skojarzenia? Wystarczy wymienić choćby belgijskie piwo, czekoladki (przez wielu uznawane za najlepsze na świecie), frytki po belgijsku (w tym kraju je wynaleziono) - podawane często z majonezem, Bruksela - jedno z centrów Unii Europejskiej.

Jeśli lubisz spacery, sport i na świeżym powietrzu, Ardeny które są zielonym sercem Belgii na pewno Ci się spodobają. Jeśli wolisz plażę lub długie wycieczki rowerowe, nie będziesz w stanie oprzeć krajobrazom belgijskiego wybrzeża. Dodatkowo belgijskie miasta to wspaniały kąsek dla fanów historii i architektury. To nie tylko wspomniana już Bruksela, ale chociażby Brugia - magiczne miasto nazywane flamandzką Wenecją, czy Antwerpia - miasto brylantów.

Belgia - podstawowe informacje

Stolica: Bruksela
Waluta: Euro
Powierzchnia: 30683 km2
Liczba ludności: 11,46 mln
Język urzędowy: niderlandzki (posługuje się nim ok 60% Belgów), francuski (40% mieszkańców kraju), niemiecki (zaledwie 1% - przy granicy z Niemcami).
Zasady wjazdu dla polaków: swobodny wjazd (strefa Schengen). Bez wizy możemy przebywać na terenie Belgii do 90 dni, posługując się dowodem osobistym lub paszportem.
Przestępczość: 2 (w skali czterostopniowej)

Belgia graniczy z Francją, Luksemburgiem, z Niemcami i Holandią.

Belgia - zasady dotyczące koronawirusa

Podejmując decyzje o wyjeździe do Belgii w czasie panującej pandemii COVID-19 należy liczyć się z pewnymi utrudnieniami.

  • Osoby przyjeżdżające z Polski muszą okazać negatywny wynik testu PCR na COVID-19 wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem.
  • Test musi być przedstawiony w języku niderlandzkim, francuskim, niemieckim lub angielskim

Poza przedstawieniem negatywnego testu, konieczne jest również posiadanie oświadczenia (déclaration sur l’honneur) oraz formularza lokalizacji pasażera (Passenger Locator Form). Dodatkowo obowiązkowa jest kwarantanna i wykonanie testu siódmego dnia po przyjeździe do Belgii.

Formularz lokalizacji pasażera obowiązuje wszystkie osoby, które chcą pozostać w Belgii dłużej niż 48 godzin. Należy go wypełnić 48 godzin przed przyjazdem do Belgii. Formularz jest dostępny w 4 językach na stronie https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form

Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po terenie Belgii. Komunikacja lotnicza i kolejowa funkcjonuje bez przeszkód.

brakuje porad dla kierowców

EKUZ - świadczenia zdrowotne i ich koszty w Belgii

Nikt nie planuje chorować w trakcie wakacji, warto jednak wiedzieć, co zrobić w nagłym wypadku zagrożenia zdrowia, żeby skutecznie pomóc sobie i swoim najbliższym.

Lekarz pierwszego kontaktu, ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Leczenie u lekarza pierwszego kontaktu bądź korzystanie z usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Belgii jest najpierw pokrywane przez pacjenta. Świadczeniodawca jest zobowiązany wystawić zaświadczenie dokumentujące zastosowane leczenie, tzw. Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp.

Lokalna kasa chorych po złożeniu tego świadczenia jest zobowiązana zwrócić pacjentowi koszty udzielonych leczenia pomniejszone o udział własny pacjenta. Udział własny pacjenta wynosi w przypadku porad lekarskich udzielanych przez lekarza pierwszego kontaktu od 20% do 40%, przypadku leczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jest to od 40% do 70%.

Ważne:

Placówki, które są częścią ogólnokrajowej umowy z kasami chorych, mogą stosować wyższe stawki niż uzgodnione w umowie. W takiej sytuacji lokalna kasa chorych zwraca koszty zgodnie z tymi ustalonymi w umowach z takimi placówkami. nawet gdy świadczenia kosztowały pacjenta więcej.

Leczenie w szpitalu 

W sytuacji zaistnienie konieczności pobytu w szpitalu, niezbędne jest skierowanie od lekarza, a w sytuacjach nagłych można się zgłaszać do najbliższej jednostki bez uzyskania skierowania.

W przypadku hospitalizacji lokalna kasa chorych pokrywa większość kosztów bezpośrednio szpitalowi poza wyróżnionymi poniżej:

  • Ryczałt za pierwszy dzień pobytu w szpitalu, który wynosii 42,58 EUR,
  • Opłata za każdy następny dzień pobytu w szpitalu w wysokości 15,39 EUR, dzieci w wysokości 5,44 EUR,
  • Dzienny koszt leków stosowanych podczas pobytu szpitalu w wysokości 0,62 EUR.

Recepty

Po okazaniu EKUZ, każdy lekarz ma prawo do wystawienia recept na leki objęte refundacją, które można zakupić w lokalnych aptekach (Pharmacie-Apotheek).

Pacjent najpierw pokrywa pełną cenę leków, a potem może wystąpić o zwrot części poniesionych kosztów w lokalnej kasie chorych.  W tym celu potrzebny będzie rachunek wystawiony przez sprzedającego. Po złożeniu wniosku wraz z rachunkiem w lokalnej kasie chorych, pacjentowi zwracane są koszty pomniejszone o udział własny pacjenta, który wynosi:

  • Za leki: 0%, 25%, 50%, 60%, 80%, co zależy od rodzaju leków albo od ustalonej ceny maksymalnej,
  • 2 EUR za wypisanie recepty.

Pogotowie ratunkowe

Jeżeli nastąpi konieczność wezwania pogotowia ratunkowego należy wykręcić numer 100 lub 112. Zostanie wysłana karetka certyfikowana przez Service public fédéral (SPF) Santé Public. W sytuacji gdy potrzebny jest transport medyczny, ale pacjent nie jest w sytuacji nagłego zagrożenia życia należy złożyć wniosek do lokalnej kasy chorych.

W większości przypadków transport karetką do szpitala w Belgii jest w pełni płatny. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:

  • Karetka została wezwana do wypadku przy pracy, kiedy to poszkodowanemu przysługuje prawo do zwrotu w wysokości 100% poniesionych kosztów transportu,
  • Wystąpiła konieczność przewiezienia pacjenta środkami transportu medycznego, która jest potwierdzona przez lekarza. W takiej sytuacji prawo zapewnia do zwrotu w wysokości 33% poniesionych kosztów.

Transport międzynarodowy z Belgii

Zgodnie z prawem pacjent ponosi wszystkie koszty transportu do Polski. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możemy ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju. Dokładne informacje na ten temat do sprawdzenia na: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/transport-transgraniczny-w-obszarze-panstw-ueefta-/

Zasady uzyskania zwrotu poniesionych kosztów leczenia w Belgii

W sprawie zwrotu części poniesionych kosztów leczenia możemy złożyć wniosek jeszcze w trakcie pobytu w Belgii, w lokalnej belgijskiej kasie chorych. Do złożenia wniosku konieczne będzie zaświadczenia wydane przez lekarza Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp, kserokopia EKUZ, rachunki ze szpitala, kopie wszystkich recept i dowody zapłaty ze szpitala i aptek. Oczywiście, możliwe jest także ubieganie się o zwrot kosztów w regionalnym oddziale NFZ po powrocie do kraju.

Dodatkowe informacje na terenie Belgii

Szczegółowe informacje oraz wsparcie można uzyskać w biurach regionalnych Pomocniczej Kasy Chorych (Casse auxiliare d’assurance maladie- invalidité/ Hulpas voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering) lub biurach lokalnych kas chorych (mutualité/ ziekenfonds) oraz w instytucji łącznikowej:

RIZIV Dienst Geneeskundige Verzorging /
INAMI Service Soins de Santé
Direction Relations Internationales
Avenue de Tervueren 211
1150 BRUXELLES
Tel. : 0032 2 739 71 11
Fax : 0032 2 739 72 91
www.riziv.fgov.be
email: [email protected]

Oceń artykuł:
Autor artykułu
Redakcja sprawdzonapolisa.pl

Redakcja sprawdzonapolisa.pl


TAG-i:

Powiązane artykuły