Wakacje w Bułgarii? Przygotuj się!

W Bułgarii niesamowite krajobrazy górskie rywalizują ze złocistymi plażami, a miasta tętnią nocnym życiem i są pełne niesamowitej sztuki i architektury. W tej niesamowitej mieszance natury i historii gwarantowane są niezapomniane przygody. Co jednak zrobić w wypadku gdy w trakcie tych przygód doświadczymy nieoczekiwanego uszczerbku  na zdrowiu?

Bułgaria, informacje podstawowe

Stolica: Sofia
Waluta: Lew bułgarski
Powierzchnia: 110910 km2
Liczba ludności: 7 mln
Język urzędowy: bułgarski
Zasady wjazdu dla polaków: Swobodny wjazd (strefa Schengen). Bez wizy możemy przebywać na terenie Austrii do 90 dni, posługując się dowodem osobistym lub paszportem.
Przestępczość: Nie ma zagrożenia przestępczością. Władze nie ogłosiły stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Bułgaria, zasady dotyczące koronawirusa

Wszyscy podróżujący do Bułgarii muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do kraju (dokument potwierdzający negatywny wynik testu musi być w języku angielskim). W przypadku braku wyniku testu podróżujący musi odbyć 10-dniową kwarantannę.

Pomoc w nagłych wypadkach

Jeśli znajdziesz się w poważnej, zagrażającej życiu sytuacji, zadzwoń pod numer 112. Ten numer jest bezpłatny i obowiązujący na całym terytorium Bułgarii.

Usługi zdrowotne i koszty

Karta EKUZ nie obejmuje opieki prywatnej. Upewnij się, że jesteś leczony przez dostawcę opieki zdrowotnej, który ma umowę z bułgarskim Narodowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych (NHIF).

Powinieneś zachować szczególną ostrożność, jeśli świadczenia zdrowotne są aranżowane przez hotel lub przedstawiciela biura podróży. Wszelkie koszty poniesione za prywatną opiekę zdrowotną nie podlegają zwrotowi.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej

Około 90% lekarzy w Bułgarii jest zarejestrowanych w NHIF - jednak warto to sprawdzić przed umówieniem spotkania. Za wizytę u lekarza pobierana jest niewielka opłata o wysokości 2,90 lewów, która nie podlega zwrotowi.

Leczenie stomatologiczne

Jeżeli nie chcemy ponieść kosztów należy skonsultować się ze stomatologiem, który ma podpisaną umowę z NHIF. Jeśli dentysta nie ma umowy z NHIF, pacjent zostanie obciążony pełnymi kosztami leczenia, a te opłaty nie podlegają zwrotowi. Leczenie stomatologiczne jest finansowane przez NHIF w bardzo wąskim zakresie. Pacjent posiadający kartę EKUZ przebywający czasowo w Bułgarii ma prawo do skorzystania na koszt Bułgarskiej Kasy Chorych z dwóch wypełnień zębów i do jednej ekstrakcji rocznie.

Leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne świadczą publiczne i prywatne placówki. Jednakże powinieneś poprosić o skierowanie do szpitala, który ma umowę z NHIF, ponieważ za takie leczenie jest bezpłatne.

Recepty

Jeśli wydano Ci receptę, możesz otrzymać leki za darmo lub po obniżonych cenach. Jednakże należy upewnić się, że apteka jest zarejestrowana w NHIF - w przeciwnym razie będziesz musiał zapłacić pełną cenę leków. Część leków jest objęta refundacją, za pozostałe trzeba zapłacić 100% ceny. Jeśli zapłaciłeś za leki z własnej kieszeni, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Karetka pogotowia

Korzystanie z karetki pogotowia ratunkowego jest bezpłatne. W rejonach górskich pomoc ratownictwa górskiego oraz transport lotniczy nie są świadczeniami udzielanymi w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej  i w związku z tym są w pełni odpłatne.

Koszty niepodlegające zwrotowi przez NFZ

  • W przypadku wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty lub lekarza dentysty jest to koszt  2,90 BGN (1% minimalnej pensji), w odniesieniu do emerytów – 1 BGN,
  • W przypadku diagnostyki laboratoryjnej jest to koszt w wysokości od 2,00 BGN do 6,00 BGN,
  • W przypadku leczenia szpitalnego jest to koszt w wysokości 5,80 BGN (2% minimalnej pensji) za dzień, maksymalnie za 10 dni pobytu w szpitalu w danym roku kalendarzowym. Dodatkowo należy pamiętać, że po przyjęciu do placówki szpitalnej pacjent powinien uzyskać informację o ewentualnych dodatkowych kosztach jego pobytu w szpitalu, które będzie zobowiązany pokryć we własnym zakresie. Przed udzieleniem świadczenia należy podpisać odpowiedni dokument, w którym pacjent potwierdza zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów.
  • W wypadku dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia i kobiety w ciąży nie ponosi się  opłat za konsultacje lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, leczenie szpitalne i za świadczenia stomatologiczne.

Transport międzynarodowy

Zgodnie z prawem pacjent ponosi wszystkie koszty transport do Polski. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możemy ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju. Dokładne informacje na ten temat do sprawdzenia na stronie https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/transport-transgraniczny-w-obszarze-panstw-ueefta-/

Jak uzyskać zwrot poniesionych kosztów leczenia w Bułgarii

Jeżeli chcemy dostać zwrot kosztów po powrocie na terytorium Polski należy zgłosić się z wnioskiem do wojewódzkiego oddziału NFZ. Wraz z wnioskiem należy przenieść wszystkie rachunki oraz dowody zapłaty.

Dodatkowe informacje na terenie Bułgarii

National Health Insurance Fund
International Department
1, KrichimStreet
1407 Sofia
Tel. +35929659130
Faks +35929659124
www.nhif.bg

Oceń artykuł:
Autor artykułu
Redakcja sprawdzonapolisa.pl

Redakcja sprawdzonapolisa.pl


TAG-i:

Powiązane artykuły