Wyjazd do Niemiec - poradnik turystyczny

Niemcy są krajem, w który warto odwiedzić także w celach turystycznych. Przed wyjazdem przeczytaj nasz poradnik turystyczno-ubezpieczeniowy i przygotuj się do podróży. Znajdziesz tutaj najważniejsze adresy, numery telefonów, ale również procedury medyczne, wysokość opłat za usługi oraz wszystko czego potrzebujesz, do bezpiecznej wycieczki!

Niemcy - podstawowe informacje

Stolica: Berlin
Waluta: Euro
Powierzchnia: 357 578 km2
Liczba ludności: 83 019 200
Język urzędowy: niemiecki
Przestępczość: brak szczególnego zagrożenia przestępczością pospolitą

Niemcy - zasady dotyczące koronawirusa

Informacje dotyczące obostrzeń oraz aktualne komunikaty i wytyczne znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy. Pamiętaj aby śledzić je na bieżąco, ponieważ sytuacja dynamicznie ulega zmianie.

Informacje dla kierowców

W Niemczech możesz prowadzić pojazd posiadając polskie prawo jazdy. Autostrady w Niemczech są bezpłatne.

Dozwolone prędkości:

  • w mieście: 50 km/h
  • poza miastem: 100 km/h
  • na autostradach zalecana prędkość to 130 km/h

W niektórych miastach niemieckich została wprowadzona tzw. strefa ekologiczna. Strefy te obejmują obszary centrum miast oraz inne miejsca oznaczone specjalnymi znakami drogowymi z napisem “Umweltzone”. W te obszary mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy posiadające specjalne oznaczenie z wpisanym numerem rejestracyjnym. Mając zielona plakietkę możesz wjechać do wszystkich stref ekologicznych, a w przypadku strefy ekologicznej w Neu-Ulm akceptowana jest również żółta. Rodzaj plakietki przyznawany jest na podstawie normy emisji spalin w danym pojeździe. O plakietki można się starać  w urzędach komunikacji, w stacjach diagnostycznych oraz w autoryzowanych warsztatach na terenie Niemiec. Jeśli kierowca nie posiada specjalnego oznaczenia i wjedzie do strefy ekologicznej grozi mu mandat w wysokości 100 EUR.

Najwyższe dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Osoby, które mają prawo jazdy krócej niż dwa lata i nie przekroczyły 21 roku życia, mogą mieć we krwi 0,0 promila. Dla kierowców zawodowych ta wartość również wynosi 0,0 prom. Przy przekroczeniu dopuszczalnego limitu trzeba liczyć się z karą w wysokości nie mniejszej niż 500 EUR. Prowadzenie pojazdu przy zawartości alkoholu wynoszącej od 0,5 do 1,0 promila jest wykroczeniem, a prowadzenie z zawartością powyżej 1,1 prom. traktuje się jako przestępstwo. 
W okresie od 1 listopada do 31 marca zaleca się używanie opon zimowych, jeśli warunki pogodowe są niekorzystne. Za ich brak policja może ukarać kierowcę mandatem.

Pomoc w nagłych wypadkach

Jeśli znajdziesz się w sytuacji awaryjnej podczas pobytu w Niemczech, zadzwoń pod numer 112. Transport do szpitala jest bezpłatny w sytuacjach zagrożenia życia lub gdy lekarz uzna, że wymaga tego stan zdrowia pacjenta. Za transport do szpitala na terytorium Niemiec obowiązuje dopłata w wysokości 10%, wynosząca nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR. Koszty przewozu pacjenta na leczenie ambulatoryjne są refundowane tylko w wyjątkowych przypadkach.

Inne użyteczne numery do zanotowania:

110 - policja (Polizei)
112 - straż pożarna (Feuerwehr) i ambulans (Rettungswagen)
0761 192 40 - awaryjna infolinia trucizna

Większość służb ratunkowych i lekarze posługują się językiem angielskim.

Świadczenia zdrowotne i ich koszty

Upewnij się, że jesteś leczony przez podmiot świadczącym opiekę zdrowotną, który jest licencjonowany w systemie ustawowym (Gesetzliche Krankenversicherung - GKV). W sektorze szpitalnym istnieją szpitale państwowe, prywatne i charytatywne, z których wszystkie są zwykle objęte umowami z ustawowymi zakładami ubezpieczeń zdrowotnych.

Dentyści

Dzieci poniżej 18 roku życia nie muszą płacić za leczenie.

Szpitale

Z wyjątkiem nagłych wypadków, lekarz musi skierować Cię na każde leczenie szpitalne. Podaj swoją kartę EKUZ lub kartę ubezpieczenia zdrowotnego wydaną w Niemczech przy przyjęciu. Będziesz musiał zapłacić stałą opłatę w wysokości 10 € dziennie przez maksymalnie 28 dni w roku. Pacjenci w wieku do 18 lat nie muszą płacić.

Recepty

Tylko lekarze posiadający podpisane umowy z regionalną kasą chorych mają prawo do wystawiania recept na leki objęte refundacją. Leki można uzyskać w aptekach na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. Leki i bandaże przepisane przez lekarza rodzinnego można uzyskać w dowolnej aptece po okazaniu recepty. Pacjent będzie musiał zapłacić 10% kosztów z zastrzeżeniem minimalnej opłaty 5 € i maksymalnej opłaty 10 €. Koszty te nie podlegają zwrotowi. W przypadku leków, takich jak środki przeciwbólowe możesz zostać obciążony pełną kwotą (Privatrezept). Dzieci poniżej 18 lat nie muszą płacić za recepty.

Jeśli potrzebujesz lekarstw poza godzinami pracy aptek, możesz odwiedzić aptekę ratunkową, zwaną Apotheken-Notdienst.

Transport międzynarodowy

Zgodnie z prawem pacjent ponosi wszystkie koszty transport do Polski. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możemy ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju. Dokładne informacje na ten temat do sprawdzenia na https://www.ekuz.nfz.gov.pl/transport-transgraniczny/transport-powrotny-w-celu-kontynuacji-leczenia-rozpoczetego-w-innym-panstwi.

Jak uzyskać zwrot poniesionych kosztów leczenia?

Jeżeli chcemy dostać zwrot kosztów po powrocie na terytorium Polski należy zgłosić się z wnioskiem do wojewódzkiego oddziału NFZ. Wraz z wnioskiem należy przenieść wszystkie rachunki oraz dowody zapłaty.

Więcej informacji na terenie Niemiec

Wszelkie informacje można uzyskać w kasach chorych np. AOK, BKK, BARMER-GEK, DAK, TK, IKK bądź  w instytucji łącznikowej:

GKV-Spitzenverband
Deutsche VerbindungsstelleKrankenversicherung - Ausland (DVKA)
Pennefeldsweg 12 c
53177 Bonn
Tel: +49 228 9530-0
Fax: +49 228 9530-600
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dvka.de

Oceń artykuł:
Autor artykułu
Michał Płomiński

aaa


TAG-i:

Powiązane artykuły